Katecheza

Katechezę w Naszym Przedszkolu prowadzi pani Danuta Seroczyńska

nauczyciel mianowany, magister teologii,

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie