Rada Rodziców

SKŁAD  RADY  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

GRUPA I „BIEDRONKI”

Przewodnicząca:  Aleksandra Szerszeń

Z-ca przewodniczącej: Justyna Karolak

Skarbnik: Marta Pietkiewicz

GRUPA II „MOTYLKI”

Przewodnicząca: Agnieszka Laszuk

Z-ca przewodniczącej: Tomasz Nowocin

Skarbnik: Adam Mucharski

GRUPA III „MRÓWECZKI”

Przewodnicząca: Anna Wlazłowska

Z-ca przewodniczącej: Alicja Grzonkowska

Skarbnik: Magdalena Kaszyc

GRUPA IV „ŻUCZKI”

PrzewodniczącyArkadiusz Woźniakowski

Z-ca przewodniczącego: Magdalena Wójcik

Skarbnik: Anna Skrobotun

GRUPA V „PSZCZÓŁKI”

PrzewodniczącaKatarzyna Bebak

Z-ca przewodniczącej: Wioleta Lipska

Skarbnik: Monika Syrocka

GRUPA V I „MUSZKI”

Przewodnicząca:  Patrycja Machelska

Z-ca przewodniczącej: Monika Sajnóg

Skarbnik: Joanna Motyl - Decyk

GRUPA VI I „PAJĄCZKI”

Przewodniczący: Marzena Dietrych

Z-ca przewodniczącego: Anna  Ratajczyk

Skarbnik: Emilia Iłowska

 

Plan Pracy Rady Rodziców