Ciekawe artykuły

 

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

– WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW –

Okres od urodzenia do trzeciego roku życia oraz następnie okres przedszkolny jest niewątpliwie fundamentalnym okresem, od którego zależą nie tylko przyszłe sukcesy dziecka w szkole, ale przede wszystkim jego pomyślna przyszłość w życiu dorosłym. Dlatego już na tym etapie małe dziecko powinno być wspierane w swoim indywidualnym rozwoju psychoruchowym, aby rozwój ten miał szansę stać się optymalny.

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia  do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a głównym celem tego wychowania jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami psychoruchowymi. O sukcesie dziecka w przedszkolu decyduje szereg czynników, które można podzielić na trzy grupy, a mianowicie: czynniki środowiskowe czyli wpływ środowiska, czynniki pedagogiczne czyli przedszkole, system przedszkolny i nauczyciele, oraz czynniki osobowościowe czyli indywidualne właściwości jednostki. Oddziaływanie przedszkola i nauczycieli na osiągnięcia dziecka nie podlega dyskusji. Przedszkole wyposażone w dobre pomoce dydaktyczne, prawidłową organizację placówki, rzetelnie przygotowana kadra pedagogiczna, dobra opieka, współpraca przedszkola z domem rodzinnym działa rozwijająco i stymulująco na sukcesy wychowanków. Jednak efektywność oddziaływań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych nauczycieli zależy także w dużym stopniu od rodziców. Dlatego też dla nich poniżej przedstawione zostaną sposoby wsparcia dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego.

Dziecko poradzi sobie z nową sytuacją jaką jest pójście do szkoły, a nawet będzie czerpało z niej satysfakcję i budowało poczucie kompetencji, jeśli będzie adekwatnie wspierane oraz odpowiednio przygotowywane wcześniej również przez rodziców. Pamiętajmy, że poprzez stosowanie w domu niewłaściwych metod wychowawczych w początkowym okresie nauki dziecka można zatracić w nim jego naturalną potrzebę poznawczą. Rodzice powinni więc dbać o podnoszenie sprawności dzieci przez atrakcyjne, odpowiednio zaplanowane zabawy. Można np. bawić się z dziećmi w liczenie po powrocie z parku, gdy nazbierało się sporo kasztanów, żołędzi, szyszek. Zarówno zabawki jak materiał przyrodniczy służą zabawom manipulacyjnym, matematycznym, przestrzennym itp. Różne święta, a także wakacje to okazja do wspólnych spacerów i wycieczek. Warto wykorzystać ten czas i zatroszczyć się o to, aby nasze dziecko bawiąc się i odpoczywając jednocześnie się uczyło. Każda wycieczka, spacer jest okazją do poszerzania wiedzy o świecie przyrodniczym, ćwiczy spostrzegawczość, myślenie, pamięć. Angażowanie dzieci do wspólnych prac porządkowych, organizacyjnych jest niepowtarzalną okazją do ćwiczenia zręczności manualnych, samoobsługowych. Dzieci poprzez tego rodzaju zabawy stają się bardziej spostrzegawcze, uważne, zręczne, sprawne ruchowo, swobodnie wypowiadają się i potrafią współpracować z rówieśnikami i dorosłymi, nie powinny więc mieć trudności z nauką w szkole. Poniżej przedstawione zostanie dziesięć niezbędnych wskazówek dla rodziców opracowanych przez Wojciecha Brejnaka w książce „Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?”.

„Dziesięć przykazań przed-szkolnych,

czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić.”

 1. Skonsultujcie się z odpowiednim specjalistą w sprawie stanu zdrowia i sprawności dziecka (wady wymowy, wzroku, słuchu, otyłość, wady postawy, mniejsza sprawność ruchowa, inne). Gdy sami zaobserwujecie u dziecka niepokojące zachowania lub nauczyciel zwróci wam uwagę, że na przykład dziecko jest zbyt ospałe, nieśmiałe, lękliwe, niezdarne czy przeciwnie – jest nadmiernie ruchliwe, gadatliwe, niespokojne, to sami zgłoście się z dzieckiem na konsultację do specjalistów.
 2. Nie straszcie szkołą. Korzystajcie z „otwartych dni szkoły”.
 3. Pomagajcie, wspierajcie, ale nie wyręczajcie. Warto by rodzice zrezygnowali z wyręczania dziecka na każdym kroku, nie dyktowali mu gotowego rozwiązania zadania, ani nie wykonywali za niego rysunków.
 4. Nie przemęczajcie dziecka nauką. To apel do zbyt ambitnych rodziców. Starajcie się obiektywnie oceniać możliwości i zdolności waszego dziecka.
 5. Wyzwalajcie w dziecku jego własną aktywność. W prawdzie powszechnie wiadomo, że od kar lepsze są nagrody, jednak i nimi trzeba się posługiwać z umiarem, gdyż na przykład nauka nagradzana pieniędzmi może przynieść opłakane rezultaty.
 6. Towarzyszcie dziecku w jego rozwoju. Dziecku w okresie przedszkolnym potrzebny jest taki rodzic, który podąża za nim i towarzyszy mu, zapewniając bezpieczeństwo i wspomaga w jego działaniach.
 7. Ufajcie dziecku. Kontaktujcie się z nauczycielem nie tylko wtedy, gdy jesteście wzywani, ale także wtedy, gdy możecie pochwalić dziecko za jego sukcesy i osiągnięcia.
 8. Bądźcie konsekwentni i sprawiedliwi w egzekwowaniu poleceń. Jeżeli nie nauczymy dziecka w domu przestrzegania ustalonych zasad i wypełniania obowiązków, to może mieć ono problem z radzeniem sobie ze szkolnymi obowiązkami.
 9. Zaakceptujcie lęki i obawy dziecka. Nie mówcie dziecku, że jego strach i obawy są głupie, bo one są dla dziecka bardzo realne, rozmawiajcie z dzieckiem o jego problemach.
 10. Zawsze okazujcie dziecku miłość. Miłość rodziców jest dla dziecka najważniejszym źródłem poczucia akceptacji i własnej wartości. Upewnijcie się więc, czy wasze dziecko czuje się kochane i szczęśliwe.

Właściwe wspieranie rozwoju dziecka młodszego zarówno przez rodziców jak i nauczycieli z pewnością będzie miało swe odzwierciedlenie w przyszłości.

 

Literatura:

K. Lubomirska, „Wspomaganie rozwoju dziecka” w Wychowanie w Przedszkolu, nr 1

Gelleta-Mac, „Wspomaganie rozwoju dziecka” w Wychowaniu w Przedszkolu, nr 8

M. Styczyńska, „Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego” w Dyrektor Przedszkola, nr 10,

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków

W. Brejnak, Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki, Warszawa 2006

Red. D. Waloszek, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Kraków 2010, CE Bliżej Przedszkola

H. Prus-Wiśniewska, Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Książka dla rodziców, Kraków 1995

http://ppp5.pl

www.szkolnictwo.pl

www.ko.poznan.pl

http://www.stokrotka.mragowo.pl

Opracowała: Monika Jaworska

Wychowywanie w „mądrej miłości”

Wychowanie dziecka to nie łatwa sztuka. Wychowując dziecko rodzice stają w obliczu licznych wyzwań i dylematów. Często intuicyjnie selekcjonują te metody i postawy, które mogłyby jak najkorzystniej wpływać na wychowanie ich dziecka. A więc, jak mądrze wychowywać dziecko? Wielu rodziców szuka odpowiedzi na to pytanie. Na pewno nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi

Przede wszystkim pamiętać należy, że proces wychowania należy rozpocząć od najmłodszych lat, ustalając konkretne reguły oraz dążąc do ich przestrzegania. Należy skupić się na dziecku, jego potrzebach, uważnie go słuchać, poświęcić mu należytą ilość czasu.  Dobre i mądre wychowanie nie oznacza przyzwolenia na każdy kaprys czy złe zachowanie lecz wspólne spędzanie czasu odkrywając świat i ucząc panujących w nim zasad oraz przekazywanie dużych pokładów miłości i wsparcia swojemu dziecku. Gdyż mino często napotykanych trudności, wychowanie dziecka daje nam dorosłym codziennie inną, wartościową lekcję, niekiedy lekcję radzenia sobie z samym sobą i własnym życiem. Janusz Korczak mawiał, że dobry wychowawca – rodzic/opiekun musi spełnić przede wszystkim podstawowy wymóg, jakim jest poznanie samego siebie i obserwowanie swojego dziecka.

Janusz Korczak był prekursorem współczesnej myśli pedagogicznej opartej na szacunku i partnerstwie. Był on lekarzem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym oraz pedagogiem - człowiekiem z powołaniem. Prowadził Dom Sierot w warszawskim getcie i choć sam nie miał dzieci, stał się ojcem dla wielu cudzych. O sobie mówił: „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie”. Jego przemyślenia są nadal aktualne i po dziś dzień wielu pedagogów powołuje się na Korczaka, stosując jego metody i zasady wychowania w swojej pracy wychowawczej.

Dlatego chciałabym przedstawić w artykule „Apel dziecka do rodzica” inspirowany tekstami Janusza Korczaka. Sądzę, że pomoże on rozwiać wiele wątpliwości i rodzicielskich dylematów oraz stać się dla niektórych rodziców drogowskazem do osiągnięcia sukcesu wychowawczego.

APEL TWOJEGO DZIECKA:

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – to daje mi poczucie bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest to możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
 • Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
 • Nie bój się miłości. Nigdy.

 

Źródła:

http://www.malyindywidualista.com.pl/artykul,wychowanie-dziecka,407

https://miastodzieci.pl/czytelnia/20-przykazan-janusza-korczaka-dla-rodzicow/

 

Opracowała: Monika Jaworska

 


KILKA SPOSOBÓW NA PRZEDSZKOLNEGO NIEJADKA:

 1. Wdrażanie dziecka w proces przygotowania posiłków, dzięki czemu ma możliwość oceniania jak potrawa pachnie, smakuje, ma wpływ na to, jak wygląda. Własnoręcznie zrobione kanapki czy sałatka większości dzieci smakują o wiele lepiej.
 2. Wycinanie foremkami kształtów z owoców, warzyw, kanapek – niecodzienna forma przygotowania posiłku.
 3. Pusty talerz - dziecko dostaje pusty talerz i może samo sobie nałożyć, co chce. Raz to będzie sama marchewka z groszkiem, raz same ziemniaki, z biegiem czasu dziecko zobaczy, że fajniej jest, jak jest kolorowo i nałoży sobie wszystkiego po trochu.
 4. Pomocne mogą okazać się książeczki o jedzeniu, warzywach, owocach itp.  Zdarza się, że dziecko zje posiłek, żeby sprawdzić, ile naprawdę dane warzywo ma witamin i czy smakuje tak dobrze jak jest napisane w książce.
 5. Proponuj dziecku mniejsze porcje. Talerz pełen po brzegi zupy jarzynowej wcale nie zachęca niejadka do jedzenia. Przeciwnie - może dziecko przytłoczyć i przestraszyć. Co innego mały kotlecik, łyżka ziemniaków i niewielka miseczka sałaty. To da się zjeść i naprawdę wystarczy, by zaspokoić głód.
 6. Pozwól dziecku wybierać. Zanim zabierzesz się do przygotowywania posiłku, zapytaj: „Chcesz kanapkę z szynką czy twarożkiem? Wolisz jogurt z jagodami czy truskawkami, a może koktajl bananowy lub pomarańczowy?”. Jeśli nic nie wybierze, to trudno. Może jednak któraś z propozycji mu się spodoba. Poza tym każdy z nas lubi decydować o swoim menu, dzieci nie są wyjątkiem.
 7. Zgódź się na drobne dziwactwa twojego malucha. Jeżeli koniecznie chce popijać pomidorową sokiem pomarańczowym, nie rób z tego problemu. To przecież tylko kwestia smaku. Lubi jeść kanapki tylko w kształcie trójkąta, a mleko pić przez słomkę? Nie przejmuj się, na pewno z czasem mu się to znudzi.
 8. Nie dawaj dziecku tego, czego nie lubi. Jeśli nie chce jeść mięsa, nie zmuszaj go. Zaproponuj mu zamiast tego jajko lub rybę, a może kawałek wędliny. Jeżeli wybrzydza nad warzywami, zamiast się denerwować, daj mu więcej owoców.
 9. Nie próbuj przemycać w potrawach rzeczy, których dziecko nie lubi. Z pewnością wykryje oszustwo i nie zje niczego. A co najgorsze, obrzydzisz mu to, co lubiło dotychczas.

10.  Zrób to samo inaczej. Mięso zamiast na gorąco do obiadu podaj na zimno do kanapek. Barszcz zaserwuj w filiżance jako napój, a nie tradycyjną zupę. Owoce zmiksuj i zamroź - może jako sorbet znajdą większe uznanie?

11.  Podawaj picie po posiłku, a nie w trakcie, a tym bardziej przed. Jeśli brzuszek malucha od razu wypełni się kompotem, reszta obiadu po prostu nie ma prawa się tam zmieścić.

12.  Niech dziecko je tak długo, jak chce. To, że guzdrze się przy obiedzie, wcale nie musi znaczyć, że jest niejadkiem. Może samodzielne jedzenie sprawia mu jeszcze kłopot. Nawet jeżeli wydaje ci się, że obiad ciągnie się w nieskończoność, nie okazuj zniecierpliwienia. Jeśli dziecko będzie widziało, że chcesz, by skończyło już jeść, po prostu odsunie talerz. To przecież łatwiejsze niż zręczne posługiwanie się sztućcami.

13.  Jedzcie razem przy rodzinnym stole. Jedzenie w samotności jest nudne i smutne. Co innego w towarzystwie. Kiedy tata opowiada, jaką miał przygodę w drodze do pracy można z wrażenia zapomnieć o tym, że nie znosi się marchewki i poprosić o dokładkę.

14.  Zadbaj o dobrą, rodzinną atmosferę przy posiłku. Pośpiech, zamieszanie, sprzeczki rodziców, których trzeba codziennie wysłuchiwać, najbardziej cierpliwemu dziecku odbiorą apetyt.

15.  Nie karm dziecka, niech je samo. Wiele dwu, trzylatków zjadłoby więcej, gdyby mamy pozwoliły im to robić samodzielnie. Jeśli są karmione, z czasem dochodzą do wniosku, że zjedzenie obiadu to rzeczywiście przykra sprawa, zupełnie jak umycie głowy czy zaaplikowanie lekarstwa - to też mama robi osobiście.

16.  Uznaj „nie” za odpowiedź ostateczną. Nigdy nie przekonuj do jeszcze jednej, ostatniej łyżeczki czy kęsa. Jeśli dziecko twierdzi, że się najadło, pozwól mu odstawić talerz i nie komentuj tego.

17.  Nie wszystko trzeba zjeść naraz. Spróbuj podzielić posiłki, np. drugie śniadanie możesz dać dziecku na spacerze, albo zupę podać przed wyjściem na podwórko, a drugie danie po powrocie do domu. Być może świeże powietrze sprawi, że tak nie lubiane klopsiki twój maluch zje z apetytem.

 

Źródło:

http://www.edziecko.pl/jedzenie

https://matkatylkojedna.pl/sposob-na-niejadka

Opracowała: Monika Jaworska

 

Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne

Gry i zabawy dydaktyczne są najlepszą i najbardziej efektywną formą pracy dla najmłodszych dzieci. To dzięki nim wysiłek intelektualny podczas zajęć w przedszkolu staje się atrakcyjny, co przekłada się na satysfakcję przedszkolaków, a jednocześnie rozwijają twórcze myślenie, pamięć, wyobraźnię, kreatywność, spostrzegawczość, umiejętność skupiania uwagi, inteligencję senso-motoryczną i słownictwo. Doskonalą przy tym procesy umysłowe takie jak: analizowanie, porównywanie, syntezowanie, abstrahowanie i rozumowanie przyczynowo-skutkowe.

Gry i zabawy matematyczne wpływają na rozwój tak wielu sfer umysłu dziecka, że warto wplatać je w codzienne czynności, nawet podczas pobytu na wakacjach. Jest to świetny sposób zarówno na kształtowanie umiejętności matematycznych, jak i miłe spędzenie czasu dziecka z rodzicami. Oczywiście bardzo ważne jest, aby proponowane działania były dostosowane do wieku dziecka, były interesujące, a ich wspólne wykonanie sprawiało radość.

 • Gra w klasy

Należy narysować kredą na chodniku diagram postaci złożonej z koła (głowa) i połączonych kwadratów (korpus i ramiona). Poszczególne pola trzeba ponumerować od 1 do 8 jak na rysunku. Następnie dziecko rzuca kamień tak, aby trafić w pole 1. Skacze na to pole, podnosi kamień, a następnie przeskakuje po pozostałych polach, stając w polach 2 i 6 na jednej nodze, a na polach 4-5 oraz 7-8 w rozkroku. Tam wykonuje podskokiem obrót i wraca w ten sam sposób. Potem swoją kolejkę wykonuje rodzic. W kolejnej rundzie trzeba trafić kamieniem w pole 2 i tak dalej. Dzięki tej zabawie dziecko poznaje cyfry i ich kolejność oraz ćwiczy koordynację ruchową.

 • Gra planszowa stworzenie własnej gry planszowej jest wspaniałą zabawą dla całej rodziny. Do wykonania planszy można użyć różnego rodzaju materiałów dostępnych pod ręką. Należy pamiętać o wspólnym wymyślaniu reguł gry.
 • Krok za krokiem – rodzic i dziecko wybierają dowolny punkt w przestrzeni (drzewo, ławka, latarnia) i szacują jej odległość w krokach. Następnie dokonują pomiarów za pomocą kroków i sprawdzają, czy mieli rację
 • Poszukiwacz skarbów – poszukajcie skarbów znajdujących się w pobliżu: może to być kwiatek z największą ilością płatków, najwyższy najniższy kwiatek, najdłuższa szyszka, czterolistna koniczyna, zebranie najwięcej muszelek, itp. Możliwości jest nieograniczenie wiele.
 • Marsz pod dyktandodziecko porusza się pod dyktando osoby dorosłej: idź w prawo 2 kroki, idź do przodu 3 kroki, w lewo 6 kroków. Role mogą się odwrócić.
 • Pomiar wody w butelce – Znajdujemy dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody. Wlewamy ją do butelek. Jedna stoi pionowo, drugą układamy w poziomie. Obserwujemy je i wyciągamy wnioski. Inna wersja: Kilka butelek wody o tej samej pojemności, do których wlewamy różne ilości wody. W których butelkach jest więcej wody, a w których najmniej? Możemy zgadywać ile kubków mieści się w danej butelce.
 • Matematyczny ogród – Poszukiwanie materiałów, które będą przydatne do przeliczania (np. szyszki, kamienie, kasztany, muszelki). Dziecko przyporządkowuje ilości szyszek do odpowiedniej cyfry zapisanej na kartce. Można też pobawić się w dodawanie i odejmowanie na przedmiotach.
 • Słomkowe szaleństwo – tniemy słomki do napojów na różne długości. Zadaniem może być układanie ich od najmniejszej do największej, układanie z kawałków słomki wyznaczonej przez rodzica długości np. pilota, książki, itp.
 • Matematyczna wojna
  Potrzebna będzie talia kart z liczbami od 1 do 20. Zawodnicy otrzymują jednakową liczbę kartoników. Każdy uczestnik wykłada jedną kartę tak, aby liczba była widoczna. Dziecko określa czy liczba na jego karcie jest większa, mniejsza czy równa liczbie niż na karcie przeciwnika. Uczestnik, którego karta ma większą wartość zabiera oba kartoniki do siebie i odkłada na bok. Jeżeli dochodzi do remisu rozpętuje się wojna. Obaj gracze dokładają do odkrytej karty po jednej karcie liczbą do dołu. Następnie dokładają jeszcze jedną kartę liczbą do góry. Wojnę wygrywa karta z liczbą o większej wartości, a zwycięzca zabiera oba stosy. Jeśli jednak karty są tej samej wartości, następuje kolejna wojna, rozgrywana tak samo jak poprzednia. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, który ostatecznie ma większą liczbę kart.

Wartość wychowawcza gier i zabaw matematycznych odgrywa dużą rolę w kształtowaniu postaw osobowości dziecka w wieku przedszkolnym i wpływa na odniesienie sukcesu w dalszym życiu. Bardzo ważnym elementem są osobiste doświadczenia każdego dziecka, możliwość dotknięcia, a nawet przeżycia matematyki podczas zabawy, manipulowania i rozwiązywania problemów. Poprzez właściwie zorganizowaną zabawę, która dostarcza wiele radości i przyjemności, możemy zarazem zachęcić dziecko do rozwijania zdolności matematycznych.

Opracowały: Marzena Marchel, Anna Bajorek

Bibliografia:

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Kraków: Bliżej Przedszkola, 2015.

CO POTRAFI WASZ 4–LATEK?

MAMO, TATO SPRAWDŹCIE MNIE!

 • powiedzieć swój adres zamieszkania
 • opowiedzieć krótką bajkę
 • ocenić daną sytuację, opowiadanie, oraz pozytywne i negatywne cechy bohaterów
 • użyć „magicznych słów” w czasie przebywania i zabawy z innymi dziećmi
 • określić cechy przedmiotów np. grubość, wysokość, materiał, ...... oraz kształt i przydatność
 • powiedzieć dzień dobry, kiedy wchodzi rano do sali oraz  do widzenia gdy wychodzi z sali (bez każdorazowego przypominania rodziców)
 • opowiedzieć mamie, tacie lub innym członkom rodziny: co robiło się w przedszkolu
 • podać przykłady pojazdów lądowych, powietrznych, morskich
 • podać jakieś cechy czterech pór roku
 • powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych i pojazdów
 • podać kilka przykładów zawodów
 • prawidłowo reagować na glos rodzica, nauczyciela, szczególnie w sytuacjach trudnych
 • stosować nasze grupowe umowy
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i dzieci
 • dostrzec, że inne dzieci mają prawo do spokojnej i bezpiecznej zabawy, tak jak i ono
 • współdziałać z innymi w zabawie
 • zachować się prawidłowo podczas wycieczki (podczas np. maszerowania w parach lub oraz oglądania jakiegoś obiektu) i w kinie, teatrze
 • rozpoznać zapis swojego imienia wśród różnych innych zapisów
 • przeliczać do 10 (jeszcze można na palcach)
 • podać nazwy kilku (czasem kilkunastu) zwierząt i kilku roślin
 • trzymać prawidłowo kredkę, pędzel w czasie pracy a także łyżkę
 • narysować postać ludzką, która posiada podstawowe części: głowę, tułów, ręce, nogi (często już występują u czterolatków dodatkowe elementy np. oczy, uszy, usta, włosy, ubranie, buty, palce, a ręce to już nie są dwie nitki)
 • wycinać po linii prostej (czasami również wycinać różne przedmioty)
 • wykonać rysunek na temat dowolny
 • opanować tekst  wiersza  dwuzwrotkowego oraz piosenki gdzie występuje refren i zwrotka
 • rozpoznać piosenkę po melodii, a także rozpoznać głos kolegów podczas zabawy
 • rozpoznać niektóre instrumenty po ich brzmieniu
 • zilustrować ruchem treść piosenki
 • ułożyć puzzle przynajmniej piętnastoelementowe (a minimum dziesięcioelementowe)
 • podjąć decyzje czym będzie się bawił
 • bawić się z innymi, szukać towarzystwa innych i prowadzić z nimi zgodną zabawę
 • sprzątnąć po sobie zabawki
 • ustawić się w parach i w rzędzie
 • oczekiwać na swoją kolej np. w łazience lub podczas mówienia
 • w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń sanitarnych
 • być samodzielnym w zakresie mycia rąk, zębów, korzystania z toalety, ubierania się
 • ubrać się, a także założyć buty przed wyjściem na podwórko (sznurowanie jeszcze niekonieczne)
 • zachować się poprawnie podczas spożywania posiłku
 • trzymać się grupy np. w czasie naszych wycieczek (nie odchodzi samodzielnie od grupy)

 

Opracowały: Jolanta Szkutnik, Mariola Malkiewicz

Rozwój  społeczny i emocjonalny dziecka 3-4 – letniego

Rozwój każdego człowieka to skomplikowany proces, który można rozpatrywać w trzech kategoriach:

 • funkcje fizyczno - ruchowe,
 • rozwój osobowo - społeczny (emocje, temperament, zasady moralne),
 • rozwój poznawczo - intelektualny (percepcja, pamięć, mowa, uczenie się).

Od najmłodszych lat życia dziecko stopniowo dojrzewa do życia w społeczeństwie, opanowując wiedzę o rolach społecznych, wartościach i standardach panujących w danej grupie. Rozwój społeczny małego dziecka opiera się na integracji dzieci w grupie oraz na nabywaniu różnych umiejętności w różnych sytuacjach. Pierwsze kontakty interpersonalne dziecka inicjowane są przez dorosłych. Wychowanie do życia społecznego oparte jest na współdziałaniu w relacjach dziecko – dorosły. W miarę wzrastania i nabywania doświadczeń  dziecko zaczyna samodzielnie decydować o kontaktach z innymi ludźmi, a tym samym –  o własnym rozwoju społecznym.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często starają się być sympatyczne, okazywać jak najwięcej pozytywnych emocji. Niestety, ich układ nerwowy jest jeszcze bardzo kruchy  i czasami dobre intencje nie idą  w parze z czynami. Dzieci maja mało doświadczenia tym zakresie, nie wiedza, jak zachować się w danej sytuacji i często eksperymentują z własnym zachowaniem. Badają, co zostanie zaakceptowane, a co nie. Nie wiedzą, czy danym zachowaniem wzbudzą sympatię czy wręcz odwrotnie - zniechęcą do siebie innych.

Dla małego dziecka dobrą forma uczenia się zachowań społecznych jest zabawa. Ta forma działania polega na urzeczywistnieniu potrzeb, motywów działań i dążeń. W spontanicznej zabawie to dziecko ustanawia reguły i podporządkowuje się im. Dzięki zabawie dziecko uczy się ról zgodnych z płcią, ról zawodowych, rodzicielskich. Zabawa stanowi  okazje do nawiązywania kontaktów społecznych. Rówieśnicy podczas zabawy wchodzą i interakcje równoważne. Charakterystyczne dla dzieci 3- letnich są zabawy indywidualne nawet w gronie innych dzieci. Zabawa ta polega głównie na naśladowaniu rówieśników, kontakt z drugim dzieckiem ogranicza się do przebywania obok - zabawy równoległe.

3-4-latki zaczynają, więcej mówią, mają opanowane różne umiejętności ruchowe, chętniej też nawiązują kontakty z rówieśnikami. Bywają przy tym impulsywne i labilne emocjonalnie. Cechuje je egocentryzm, czyli patrzenie na świat przez pryzmat swoich potrzeb i upodobań. Czasami bywają agresywne. Ponieważ w tym wieku dzieci uczą się budować relacje z rówieśnikami, konflikty wybuchają często, mają charakter krótkotrwały. Dzieci bardzo szybko zapominają o konflikcie ważne, by to samo czynili rodzice.

W 3-6 roku życia zabawy samodzielne i równoległe stabilizują się  i zajmują połowę czasu przeznaczonego na zabawę. Zgodnie z kryterium społecznym zabawa ewoluuje od samotnej, poprzez równoległą i wspólną, do zespołowej.

Dziecko 3-letnie:

 • bawi się więcej samo, ale już zaczyna bawić się z innymi dziećmi, zawiera pierwsze przyjaźnie
 • lubi zabawy w dom, rodzinę, próbuje wyznaczać własne granice, upewnia się, czy jest kochane przez rodziców

Dziecko 4-letnie:

 • wchodzi w role, bawi się zarówno z dziećmi, jak i samo, zaczyna się zachowywać empatycznie
 • zawiera szybko przyjaźnie, ale tez szybko je traci, przeciwstawia się wszelkim zasadom
 • zaczyna być agresywne, zaczyna zaznaczać swoją obecność w grupie rówieśniczej

Bunt dziecka przeciwko podporządkowaniu się normom grupy, postrzegany jest jako zachowania aspołeczne. Najczęściej spotykane zachowania aspołeczne to: upór, agresywność, rywalizacja, zazdrość, zachowania władcze, negatywizm.

Negatywizm niechęć dziecka do zachowania takiego, jakiego się od niego wymaga. Jest najczęściej reakcja na niewłaściwe oddziaływania wychowawcze. Negatywizm wyraźnie nasila się w 3 roku życia. Przejawia się wówczas głównie w formie reakcji fizycznych.  U 4,5 - latków fizyczne przejawy uporu i negatywizmu maleją, wzrasta zaś ilość reakcji werbalnych.

Zachowania agresywne są najczęstszą reakcją na frustracje. Frustracja jest skutkiem niemożności przezwyciężania trudności psychicznej i fizycznej. Im częściej  dziecko doświadcza frustracji, tym bardziej nasilają się zachowania agresywne. U dzieci 3- letnich te zachowania przejawiają się w formie bicia lub zabierania zabawek. Zachowania są częste, ale krótkotrwałe. U dzieci starszych występują rzadziej, ale trwają dłużej.

Rywalizacja wynika z chęci osiągania wysokiej  pozycji w grupie oraz  zdobywania uznania osoby dorosłej. U małych dzieci zazdrość przejawia się wrogością, chęcią fizycznego usunięcia osoby, o którą jest zazdrosne. Innymi przejawami tego zachowania są reakcje regresywne: ssanie palca, moczenie się, leki. Starsze dzieci okazują zazdrość poprzez dokuczanie, postawę lekceważąca oraz kłamstwo.

Negatywne relacje między dziećmi kończą się konfliktem, najczęściej wynika on z zazdrości, nieżyczliwości lub z chęci osiągnięcia jakiegoś celu. Działania te mają charakter egoistyczny.

Przyczyny agresji dzieci

Agresja u małych dzieci może mieć różne przyczyny, najczęściej to agresja instrumentalna, wynikająca z frustracji wskutek niemożności osiągnięcia upragnionego celu

Dlaczego dzieci w wieku przedszkolnym często i ochoczo korzystają z takich form zachowania?

 • próbują zwrócić na siebie uwagę dorosłych (kiedy maluch nie stwarza problemów jest spokojny, grzeczny niejednokrotnie  dorośli nie poświęcają mu tyle czasu ile potrzebuje). Jeżeli dziecko coś spsoci, narozrabia, dorośli (rodzice, pani w p-lu)  natychmiast koncentrują uwagę na „psotniku”. Tym samym jest to dla niego sygnał, że jeżeli chce mieć swoje „5 minut”,  mus być niegrzeczny np. kogoś uderzy, coś komuś zabierze”
 • nie potrafią sobie poradzić  sobie z  negatywnymi  emocjami. Dzieci w wieku przedszkolnym nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że tam gdzie  kończy się ich wolność zaczyna się wolność drugiego człowieka. Maluchy zaczynają uczyć się empatii  - nie wiedzą, jak mocn boli uszczypnięcie, szturchnięcie czy popchnięcie. Ich negatywne emocje podkreślają ich niezależność i samodzielność. Jednak negatywne emocje to nic złego, trzeba jednak umieć wyładować w sposób konstruktywny, nie robiący nikomu krzywdy najlepiej, gdy z boku wspiera osoba dorosła.

Warto pamiętać, że zachowania agresywne dzieci to najczęściej element ich dojrzewania emocjonalnego i społecznego. Dlatego nie należy panikować, gdy mała Zosia uderzy łopatką w głowę drugą Zosię, a Oli kopnie kolegę. Pomóżmy dzieciom nazywać uczucia, emocje swoje, najbliższych, kolegów z przedszkola. Zachęcajmy je do mówienia na ten temat.

 

Opracowały: Jolanta Szkutnik, Mariola Malkiewicz

 

 

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA UWAGI -

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

W okresie przedszkolnym znacznie powiększa się pojemność pamięci, a dzięki temu, że dziecko poszerza zasób słów - pierwotna, mimowolna pamięć zaczyna przekształcać się w pamięć słowno-logiczną. Przez pierwsze sześć lat życia przyswajanie informacji przychodzi nam z niezwykłą szybkością i bez wielkiego wysiłku. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny ma więc ogromny wpływ na przyszły proces uczenia się.

Trenujemy pamięć i koncentrację!

Poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń, metod i technik zapamiętywania, dzieci mogą rozwijać pamięć, uwagę i koncentrację oraz wyobraźnię.

KONCENTRACJA to umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach czy zagadnieniach. Umiejętność ta rozwija się stopniowo w toku życia dziecka. Dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 - 15 minut, w wieku 5 - 6 lat na około 20 - 30 minut, w momencie rozpoczęcia nauki okres ten stopniowo się wydłuża.

Zaburzenia koncentracji mogą przybierać różnorodną formę. Problemem jest, gdy dziecko:

 • pracuje szybko, ale pobieżnie, nieuważne czyta polecenia, wykonuje tylko część zadania itp.,
 • popełnia dużo błędów, choć jego możliwości są o wiele większe, np. uczeń dobrze już liczący popełnia kardynalne błędy,
 • pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę,
 • nie potrafi poświęcić zadaniu należytej uwagi,
 • bardzo szybko się męczy i zniechęca,
 • "buja w obłokach", zamyśla się, śni na jawie,
 • jest rozkojarzone,
 • osiąga słabe wyniki w nauce (poniżej możliwości),
 • ma trudności z odrobieniem zadań domowych (odrabia je źle, nie do końca lub wcale),

Zdarza się, że dziecko nie potrafi się skoncentrować na żadnej czynności, ale bywa też tak, że dziecko, które wytrwale zajmuje się wybranym przez siebie zajęciem (na przykład budowaniem z klocków, klejeniem modeli itp.), nie potrafi skupić się na odrabianiu lekcji. A w szkole liczy się przede wszystkim wytrwałość i gotowość do pracy, także tej uznawanej przez dziecko za nudną.

Propozycje ćwiczeń:

• Zabawy wprowadzające sekwencje:
- głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało);
- jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy...”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.

Tę zabawę możemy modyfikować, wprowadzając inny początek, np. „Jesteśmy w sklepie i kupujemy...”

- pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. ręce na bok, 2 klaśnięcia i prosimy żeby dziecko to odtworzyło.

• Porównywanie (znajdź różnice) – należy odnaleźć różnice dzielące dwa obrazki. Można też bawić się w wyszukiwanie różnic w ciągach cyfr, liter lub słów.

• Podaj kolejność - za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy parawan, a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności.

• Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki. Najlepiej by obrazki przedstawiały zwierzęta, pojazdy, zabawki, rzeczy bliskie dziecku. Najprostsze wersje przeznaczone są już dla 3 latków. Starsze dzieci doskonale poradzą sobie z większą ilością obrazków.

• Słuchanie odgłosów otoczenia - Dziecko zamyka oczy. Prosimy, aby skoncentrowało się na dźwiękach dochodzących z otoczenia. Dajemy mu czas na wsłuchanie się. Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk przypadł mu do gustu, co go drażniło. Jaki jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki najdalszy?

• Rysunek na plecach - Dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Dla starszych dzieci mogą to być litery, cyfry. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy.

• Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry takie jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz poprawiają zdolność logicznego myślenia.

• Skojarzenia – gra w skojarzenia rozwija pamięć, koncentrację, spostrzegawczość dziecka. Polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują, lub wyszukiwaniu w zbiorze tego obrazka, który nie pasuje do pozostałych.
- Inną wersją gry w skojarzenia może być zabawa polegająca na rzucaniu do siebie piłką, gdzie każdy kolejny rzut to wymienienie słowa kojarzącego się z poprzedzającym, np. rozpoczynamy od słowa: stół (rzut piłką do dziecka), dziecko odpowiada nam rzutem piłką oraz skojarzeniem do słowa stół, np. krzesło itd. (np. kuchnia – lodówka – lody…).

• Pytania do ilustracji - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy by przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku.

• Powtórz rytm – wyklaskiwanie, wytupywanie rytmu. Rozwija pamięć słuchową.

• Rymowanki – nauka krótkich, rymowanych wierszyków.

• Ogólne ćwiczenia na koncentrację, takie jak: rysowanie po śladzie, połącz kropki, odwzorowywanie symboli, wycinanki, kolorowanki itp.

O czym jeszcze należy pamiętać:

1. Zapewnij dziecku stały harmonogram dnia – pory posiłków, nauki, odpoczynku, snu.
2. Nie porównuj wyników pracy dziecka z wynikami innych. Zawsze punktem odniesienia powinny być poprzednie osiągnięcia danego dziecka.
3. Słuchaj uważnie - pytaj jak minął dzień, co dobrego i złego się dziś wydarzyło. Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem. Reaguj na to, co mówi, aby wiedziało, że go słuchasz. Nie udawaj zainteresowania. Jeśli masz dość lub jesteś zajęty, przerwij rozmowę.
4. Bądź uczestnikiem zabawy - aktywny udział dorosłego sprawia, że dziecko bardziej angażuje się w zabawę, bawi się chętniej i dłużej.
5. Ogranicz czas spędzany przed telewizorem – dokonuj selekcji programów - wybieraj te, które dostosowane są do wieku i możliwości dziecka (bardzo niekorzystna jest sytuacja, gdy od najmłodszych lat dziecko wychowuje się w obecności stale włączonego telewizora). Podobnie rzecz ma się z komputerem i grami multimedialnymi, które przywołują uwagę mimowolną dziecka, nie wymagając wysiłku koncentracji uwagi dowolnej.
6. Organizuj domowe obowiązki - Dziecko może mieć kłopoty z organizowaniem sobie pracy, ale Twój przykład będzie je uczył, jak sobie radzić z chaosem. Używaj kalendarza, karteczek samoprzylepnych, rób listy zakupów przed wyjściem. Pokazuj mu, że tak jest wygodniej. Z czasem zacznijcie planować jego zajęcia (odrabianie lekcji, czas na zabawę i obowiązki).
7. Podsuwaj dziecku proste zabawki – czym prostsza rzecz tym lepiej. Dziecko używa wyobraźni, szuka zastosowań dla danej rzeczy i w ten sposób naturalnie uczy się koncentracji uwagi.

 

Źródło:                                                                                                                          Anna Bajorek

www.dziecirosna.pl

www.zdrowyprzedszkolak.pl

 

 

Propozycje ćwiczeń rozwijających sprawność manualną:

 

 • Lepienie i modelowanie z różnych mas plastycznych: ugniatanie, wałkowanie, tworzenie kulek, form przestrzennych;
 • Rysowanie, rysowanie po śladzie, łączenie kropek, rysowanie szlaczków, rysowanie linii poziomych, pionowych, falistych, prowadzenie linii w labiryncie;
 • Wycinanie nożyczkami po linii prostej, wycinanie obrazków, figur geometrycznych;
 • Malowanie palcami, pędzlem, pęczkiem waty;
 • Obrysowywanie szablonów, przedmiotów;
 • Nawlekanie koralików na druciki kreatywne, sznureczki;
 • Wypełnianie różnych kształtów, konturów: ugniatanie kulek z bibuły, waty, wydzieranki z papieru, gazet;
 • Zapinanie i odpinanie guzików, zamków błyskawicznych przy ubraniach.

 

Propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych:

 • Dmuchanie baniek mydlanych
 • Dmuchanie przez słomkę do butelki z wodą
 • Wciąganie i przełykanie wody z butelki za pomocą słomki
 • Zdmuchiwanie malutkich skrawków papieru z dłoni
 • Chuchanie na małe lusterko ”chmurka na lusterku”
 • Zlizywanie miodu, nutelli lub dżemu z warg
 • Klaskanie językiem „jak konik”
 • Wysyłanie „całusków”
 • Chrupanie surowej marchewki, kalarepki, ogórka(warzywa kroimy w słupki, tak aby dziecko mogło je wygodnie trzymać)

 

Opracowały: Aneta Oleszkiewicz-Zając, Marzena Marchel

 

GRY I ZABAWY SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI UMIEJĘTNOŚCI KLASYFIKOWANIA

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania w życiu codziennym.

Do tego, aby rozwijać umiejętność klasyfikowania dużo nie potrzeba. Można zacząć od szukania okazji w czasie wykonywania codziennych czynności:

•  robienie porządku w szafkach z produktami i dzielenie ich na kasze, mąki, przyprawy;

• sortowanie rzeczy do prania: białe i kolorowe, ręczniki, bielizna itp.,

• zdejmowanie z suszarki prania i sortowanie ubrań na te należące do mamy, taty i dziecka oraz podzielenie ich na koszulki, spodnie, skarpety itd.,

• porządkowanie skrzynki z narzędziami lub pudełka z gwoździami i śrubkami,

• sprzątanie dziecięcego pokoju i umieszczanie w odpowiednich pudłach: maskotek, klocków, aut,

• rozpakowywanie zmywarki wymaga podziału na talerze i sztućce różnego rodzaju, oraz układanie ich w i w szafce w osobne stosy lub wkładanie do stosownych przegródek.

Oprócz codziennych czynności, można dziecko wspomagać poprzez specjalnie zaplanowane ćwiczenia i zabawy.

Kształtowanie czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania u małych dzieci jest procesem długotrwałym. Umiejętności te należy rozwijać przez cały czas i przy każdej okazji. Klasyfikowanie jest dzieciom potrzebne do tworzenia pojęć w obrębie wszystkich zakresów wiedzy. Im sprawniej dziecko klasyfikuje, tym łatwiej mu rozumieć rzeczywistość, porządkować ją i nazywać.

Klasyfikacja operacyjna poprzedzona jest poziomem kolekcji. Najlepszym sposobem objaśnienia na czym polega ten poziom jest poniższy przykład działania dziecka w konkretnej sytuacji:

- kładziemy na stole dużo obrazków przedstawiających różne obiekty np. zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy, narzędzia, domy, postacie ludzi i różne rzeczy do ubrania. Zadaniem dziecka jest wybrać te obrazki, które pasują do siebie.

Dziecko ogląda obrazki i wybiera np. szalik, czapkę, palto, spódnicę, bluzkę, rękawiczki… do tej kolekcji dokłada również dziewczynkę i wyjaśnia, że to są ubrania dla tej dziewczynki.

Kolekcję ubrań z dołączoną do niej dziewczynką dziecko traktuje jako całość, natomiast dorosły oczekuje w tej sytuacji, że dziecko wyodrębni tylko zbiór rzeczy do ubrania, a dziewczynka do tego zbioru nie należy.

Na poziomie kolekcji dla dziecko najważniejsza jest przynależność obiektów, dlatego spośród różnych obrazków wybiera np. ubrania – dziewczynkę, owoce i warzywa – sprzedawczynię, narzędzia – rzemieślnika itp. Należy dodać, że dziecko podczas tych działań kieruje się wiedzą zdobytą na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, a takie połączenia znają z codziennych sytuacji.

Aby dziecko przeszło na poziom operacyjnej klasyfikacji należy dzieciom organizować jak najwięcej ćwiczeń  poprzez zabawę, na przykład:

- z guzikami

- klockami ( kolorowymi, drewnianymi )

- figury geometryczne – mozaika

- różnymi materiałami przyrodniczymi

ZABAWA Z GUZIKAMI

Potrzebne będą: zbiory różnorodnych drobiazgów, przede wszystkim guzików, ale mogą też być koraliki, pomponiki, cekiny. Przydadzą się też kolorowe flamastry, niewielkie białe kartoniki i spodeczki (lub inne pudełka do sortowania guzików).

Przebieg zabawy:

1. Dorosły rozkłada 5 spodków, obok są guziki. Obok każdego  4 spodków kładzie kartonik określający kolor i wyjaśnia: Tu będziemy wkładać guziki czerwone (pokazuje spodek z czerwonym kartonikiem), tu będą guziki zielone itd. Do tego spodka (pokazuje spodek bez kartonika)włożymy te guziki, które nie pasują do tamtych spodków.

- Ważne jest, aby dorosły segregował guziki razem z dzieckiem w ten sposób podtrzymuje kierunek dziecięcego rozumowania, a także reguluje tempo pracy.

2. Sprawdzenie wykonania ćwiczenia połączone z gestem grodzenia.

Dorosły odgradza spodki i mówi: Tu mają być białe. Sprawdź, czy są. Tak kontroluje spodki z guzikami kolejnych kolorów.

3. Przejście do kolejnej segregacji guzików według innej cechy

Posegregujemy guziki inaczej. Nieważny jest kolor. Teraz bierzemy pod uwagę ilość dziurek. Zostawiamy na stole 3 puste spodki a guziki zsypujemy na kupkę. Do każdego spodka wkładamy kartonik określający liczbę dziurek, jednocześnie wyjaśniamy: Tu położymy guziki z czterema dziurkami… Tu z dwiema dziurkami… A tu guziki z pętelką, z jedną dziurką.

Podobnie jak w przypadku pierwszej segregacji uczestniczymy w działaniu dziecka, czyli wspólnie układamy guziki i sprawdzamy czy guziki leżą na właściwym talerzyku.

4. Segregowanie guzików według wielkości.

Można poprosić dziecko aby wysypało guziki na jedną kupkę. Następnie dorosły na dwóch spodkach kładzie po kartoniku określającym wielkość (duże i małe), wskazując trzeci, wyjaśnia: Tu włożymy guziki, co do których mamy wątpliwości… Tu będą guziki duże (pokazuje spodek), a tu małe(pokazuje). Teraz nie jest ważna liczba dziurek, ani kolor. Istotna jest wielkość. Segregujemy według wielkości.

Trzeba sprawdzić tak jak poprzednio. Dorosły odgradza i nazywa: Tu są duże… Tu są małe… A tu są ani małe, ani duże… Takie średnie. Dziecko sprawdza zawartość spodeczków.

Nie należy się martwić, jeżeli w zgromadzonym zestawie nie ma jednakowej liczby guzików w każdym kolorze albo są tam guziki o różnej wielkości. Segregując według kolorów i wielkości ważny będzie ten dodatkowy spodek, do którego wkłada się guziki, które nie pasują, budzą wątpliwości. Jeśli jednak okaże się, że w wyniku danej segregacji jeden spodek pozostaje pusty, nie należy się tym przejmować. Jest to okazja do rozmowy o zbiorze pustym (oznacza w tym przypadku że nie ma guzika, który ma cechę pokazaną na kartoniku).

5. Przejście do definiowania.

Rozkładamy dziecku guziki, natomiast sobie zostawiamy kartoniki z ich cechami. Następnie kładziemy przed dzieckiem 3 kartoniki, np.: kartonik z dużą strzałką , kartonik koloru niebieskiego i kartonik z rysunkiem guzika z dwiema dziurkami.

Mówiąc, wskazujemy kartoniki: Odszukaj mi guziki duże, niebieskie, dwudziurkowce.

Zadanie to może sprawić trudność dziecku, gdyż należy uwzględnić: kolor, dziurki i wielkość. Jeśli dziecko ma kłopoty, dorosły może mu pomóc, wybierając wszystkie guziki niebieskie, spośród niebieskich wybierają dwudziurkowce, a niebieskie dwudziurkowce rozdzielają według wielkości i wybierają duże. Na koniec należy sprawdzić czy dziecko wybrało właściwe guziki i pochwalić je.

Ważne jest, aby po takim ćwiczeniu zamienić się rolami, teraz dziecko układa zadanie dla dorosłego: kładzie przed nim 3 kartoniki określające kolor, wielkość i liczbę dziurek, a dorosły odczytuje zadanie (określa cechy każdego guzika – definiuje guziki) i wybiera odpowiednie guziki. Pamiętajmy, aby podczas wykonywania danych czynności, mówić o tym co robimy. Świetnym materiałem do wykonania tych ćwiczeń będą również figury geometryczne płaskie lub klocki.

Klasyfikacja na poziomie operacyjnym różni się od wcześniejszych rozwojowo sposobów porządkowania przedmiotów. Cechuje ją:

• giętkość rozumowania

Dziecko segreguje przedmioty na wiele sposobów, np. według koloru, wielkości, kształtu

• konsekwencja

Gdy dziecko podejmuje decyzję, według jakiej cechy będzie segregowało, kieruje się nią, aż rozdzieli wszystkie przedmioty

• dokładność definiowania

Charakteryzując przedmioty, dziecko bierze pod uwagę te cechy, które uwzględniło przy segregowaniu

GRY I ZABAWY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ SEGREGOWANIA I DEFINIOWANIA

1. "Przesyłki"

Potrzebne są: guziki, zwyczajne klocki do budowania lub figury geometryczne, pudełko i kartoniki cechami guzików lub klocków.

Dorosły i dziecko siedzą naprzeciw siebie przy stole. Dziecko ma guziki, a dorosły pudełko i kartoniki. Dorosły proponuje zabawę w zamawianie i realizację przesyłek. Dziecko ma magazyn z guzikami, dorosły wysyła zamówienie na guziki (wkłada do pudełka kartoniki określające cechy guzików), a dziecko realizuje to zamówienie (do pudełka wkłada odpowiednie guziki). Następnie dorosły sprawdza zgodność zamówienia z przysłanym towarem. Jeśli zamówienie jest w porządku, odbiór kwituje uśmiechem. Gdy zamówienie się nie zgadza, odsyła do dziecka pudełko wraz z jego zawartością. Następnie zamieniają się rolami.

2. "Zgadnij, jaki to guzik?"

Potrzebne są: guziki i kartoniki z ich cechami.

Rozkładamy na stole guziki i kartoniki tak, aby każdy był widoczny. Dorosły zamyka oczy i prosi dziecko aby wybrało  jeden guzik, obejrzało go i schowało w dłoni (dziecko chowa np. guzik czerwony, duży z czterema dziurkami). Następnie dorosły otwiera oczy  rozpoczyna zabawę:

Najpierw dowiem się, w jakim kolorze jest schowany guzik (pokazuje kartoniki określające kolor). Czy jest on zielony? (wskazuje taki kartonik), dorosły prosi dziecko, aby powiedziało „TAK” jeśli jest zielony, lub „NIE” gdy jest inny.

-  tak

- wiem już, że guzik jest zielony (odkłada na środek kartonik określający kolor zielony – przy kolejnych czynnościach postępuje podobnie, czyli dokłada właściwe kartoniki).

- Dowiem się teraz, ile ma dziurek. Są trzy możliwości (pokazuje 3 kartoniki). Czy ma on cztery dziurki?

- tak

- wiem, że jest to guzik czerwony i ma cztery dziurki. Teraz ustalę jego wielkość (pokazuje 2 kartoniki). Czy jest to duży guzik?

- tak. Dziecko pokazuje guzik i kładzie obok 3 kartoników, które określają jego cechy.

Podobnie jak w poprzedniej zabawie, następuje zamiana ról. Zabawę można zorganizować klockami do budowania i kartonikami, które określają ich cechy.

3. "Powiedz, co wybrałem"

Dorosły gromadzi na stole różne przedmioty, np. zeszyty, książki, blok rysunkowy, gazetę, pióro, mazaki, długopis, szklankę, słoik, wazon, spodeczek, klocek, linijkę drewnianą i deskę do krojenia (drewnianą).

Następnie prosi dziecko o wybranie jednego przedmiotu (sam zamyka oczy), narysowanie wybranego przedmiotu na kartce i schowanie rysunku pod stołem (wybrany przedmiot zostaje na stole).

Dorosły próbuje dowiedzieć się, jaki przedmiot wybrało dziecko, zadaje pytania a dziecko odpowiada „TAK” lub „NIE”, zabawa przebiega podobnie, jak poprzednia.

Przebieg zabawy:

- czy to jest z papieru?

- nie

- a więc nie może to być: gazeta, książka, zeszyt, blok, bo to wszystko jest

z papieru. Czy to służy do pisania?

- nie

- Zatem nie może to być: długopis, pióro lub mazaki. A może to jest wykonane

z drewna?

- tak

- z drewna są: klocek, linijka i deska. Stawiam na deskę. Czy to jest deska?

- tak. Odpowiada dziecko i pokazuje schowany rysunek.

Należy teraz zamienić się rolami. Jednak przed przystąpieniem do zabawy trzeba zwrócić dziecku uwagę, aby pytało o cechy: z czego są zrobione przedmioty,  do czego służą (dzieci często próbują odgadywać, pytając kolejno o przedmioty). Taka uwaga pomaga naprowadzić dziecko na właściwy sposób rozumowania. Do zabawy można wykorzystać inne podmioty według pomysłu.

4. "O jakim zwierzątku myślę?"

W zabawie tej  nie wykorzystujemy żadnych ilustracji, trzeba użyć wyobraźni i wiedzy(pamięci). Jest to zabawa w odgadywanie zwierząt. Dorosły prosi dziecko, aby pomyślało i wybrało sobie jakieś zwierzątko, następnie narysowało je na kartce i schowało rysunek. Następnie dorosły próbuje ustalić, o jakim zwierzątku pomyślało dziecko (dziecko wybrało kota), zadaje pytania na miarę dziecięcej wiedzy o świecie. Pytania mogą być takie:

- Czy zwierzątko, o którym pomyślałeś , żyje w lesie?

- Nie.

- Nie może to być więc: lis, wiewiórka, borsuk, wilk.

Bo wszystkie mieszkają w lesie. Czy to zwierzę hodują ludzie?

-Tak.

-Może to być: krowa, swinga, koń, kura, kot. Spróbuję się dowiedzieć, jakie ono jest: Czy ma futerko?

- Tak.

- Jak ma futerko,  to ma i cztery łapy. Dowiem się teraz, co ono je: Czy to zwierzę je trawę?

- Nie.

- A może łowi myszy? Już wiem, to jest kot.

- Tak.

Potem następuje zmiana ról, dorosły wybiera zwierzę, a dziecko odgaduje zadając pytania.

 

Źródło: Edukacja matematyczna dzieci „Dziecięca matematyka”  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

Opracowały: A. Bajorek, M. Marchel

 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


Co to jest sprawnośc manualna?

ž* Sprawność ruchowa rąk dotycząca czynności takich jak pisanie, rysowanie, wycinanie, wiązanie, zapinanie itp.

*Sprawności motoryczne są rodzajem bardzo precyzyjnej koordynacji, w której zasadniczą rolę odgrywają mięśnie krótkie. Sprawność dobrze wyuczona przekształca się w nawyk.

ž *Każdą sprawność motoryczną trzeba opanowywać osobno, ponieważ różni się ona pod pewnymi względami od pozostałych sprawności. Trzymanie łyżeczki przy samodzielnym jedzeniu różni się od trzymania kredki przy malowaniu.

Podział sprawności ze względu na ich funkcje:

 

ž *Sprawności samoobsługowe (samodzielne mycie się, ubieranie, jedzenie)

ž *Sprawności społeczne (czynności, które pozwolą dziecku współdziałać w grupie, zdobyć akceptację grupy)

ž *Sprawności zabawowe (aby znajdować przyjemność w działalności grupy rówieśników dziecko musi opanować zabawę np. w piłkę)

ž *Sprawności szkolne (im lepiej dziecko opanuje takie sprawności jak np. pisanie, rysowanie, lepienie tym lepiej będzie przygotowane do zadań szkolnych i osiągnie lepsze rezultaty w nauce).

 

W miarę rozwoju dziecka jego sprawności manualna wzrasta. Ruchy stają się szybsze, dokładniejsze, bardziej precyzyjne. Kontrola mięśni przedramienia, ramienia i nadgarstka rozwija się szybko w okresie dzieciństwa. W 12 roku życia osiąga poziom zbliżony do osób dorosłych.

Obniżona sprawność manualna

Przy obniżeniu sprawności manualnej obserwuje się: późne nabywanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubierania się, zapinania guzików, wiązania sznurowadeł), trudności w posługiwaniu się nożyczkami i obniżoną sprawność grafomotoryczną (osłabioną grafię pisma, wolne tempo pisania, nieestetyczny wygląd zeszytów, dużą męczliwość przy czynnościach graficznych).

PAMIĘTAJMY!!!

Na rozwój manualny wpływa ogólny rozwój fizyczny dziecka. Nie zabraniajmy, więc mu biegania, wspinania się, czołgania, czy jazdy rowerkiem. Bardzo ważnym elementem w nabieraniu płynności ruchów jest samoobsługa dziecka: wiązanie butów, zapinanie guzików. Budowanie, lepienie, majsterkowanie, wycinanie to również baza do usprawniania precyzji rąk.

Usprawnianie manualności czyli tzw. małej motoryki

Głównym celem ćwiczeń sprawności manualnej jest usprawnianie motoryki rąk tzn. płynności, elastyczności i precyzji ruchów zwłaszcza mięśni dłoni, palców i nadgarstka, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej niezbędnej przy nauce pisania, kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy, harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych przy wyrabianiu odpowiedniej gotowości do nauki. Tylko poprzez systematyczne, stopniowe i przemienne wykonywanie szeregu ćwiczeń, dziecko osiąga taki poziom sprawności manualnej, który pozwala mu dobrze funkcjonować !!!

!!! UWAGA RODZICE !!!

žNie każde dziecko lubi rysować,kolorować, kreślić szlaczki czy znaki litero-podobne… žZanim przystąpimy więc do zadań typowozwiązanych z pismem, warto zastosować ćwiczenia ruchowe i zabawy, które pomogą dziecku rozładować zbytduże napięcie mięśni i będą dobrą rozgrzewką przed zadaniami typu kartka-ołówek

Przykłady zabaw usprawniających sprawność manualną

dzieci w wieku przedszkolnym:


ž * dotykanie dłoni, pocieranie ich jedna o drugą, naśladowanie mycia rąk (przyjemne dla dzieci będą zabawy z mydełkiem podczas kąpieli, dokładne mycie rąk – wiele radości i mnóstwo zabawy)

ž * zaciskanie i otwieranie dłoni (w tym wypadku bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zakupienie dzieciom tzw. „gniotka” tj. balonika napełnione mąką, albo zabawa z piankową piłeczką)

ž * klaskanie: swobodne, rytmiczne (można ćwiczenie wykorzystać podczas pieczenia ciast, otrzepywanie rąk z mąki przez klaskanie itp.)

ž  *wyciskanie wody z nasączonej gąbki

ž  *ugniatanie papieru, bibuły albo starych gazet

ž  *lepienie bałwana albo bitwa na „śnieżki” – zima jest dobrym czasem na ćwiczenia

ž * przesuwanie różnej wielkości przedmiotów na stole (oburącz, jedną dłonią) – bardzo ciekawe ćwiczenie podczas przygotowywania potraw, nakrywania do stołu

ž  *chwytanie i przenoszenie przedmiotów całą dłonią

ž * naciskanie dłoni na blat stołu – robienie odcisku całą dłonią – (można do tego wykorzystać farby, mąkę, ciasto)

ž * wkładanie i wyjmowanie przedmiotów – zaangażowanie dziecka do pomocy w pracach kuchennych np. wycieranie naczyń, odkładanie ich na miejsce, układanie sztućców do odpowiednich przegródek itp.

ž *  przekładanie przedmiotów z ręki do ręki – np. zabawy z piłkami różnego typu

ž * zabawy z nakrętkami – odkręcanie i zakręcanie butelek

ž * otwieranie i zamykanie zamków kluczem, kłodek

ž  *zabawy z włóczką albo nitką – nawijanie jej na kłębek albo określony przedmiot

ž * zabawy z wykorzystaniem bandaża - owijanie bandażem ręki, nogi własnej lub czyjejś, bądź innego przedmiotu (lalki, misia, nogi od stołu itp.)

ž * „suche" malowanie całą dłonią linii prostych, falistych (w pedagogice Montessori wykorzystywane są do takich ćwiczeń tacki z rozsypaną mąką albo innym produktem sypkim do kreślenia szlaczków lub obrazów graficznych liter, bądź cyfr);

ž  * zabawy z wodą – przelewanie wody z kubeczków do dzbanka i odwrotnie

ž * zabawy z różnymi masami plastycznymi (glina, masa solna, plastelina);

ž * składanie papieru np. łódki, czapeczki, samolociki

ž  * rysowanie kredą

ž * zabawy konstrukcyjne

ž * ćwiczenia palców poprzez dotykanie swoich palców

ž * przykładanie kolejno palców każdej dłoni: kciuk do kciuka, wskazujący do wskazującego
itd. np. zabawa „Paluszki się witają”

ž * kiwanie palcami na pożegnanie

ž  *dotykanie podłoża każdym palcem dłoni

ž * naśladowanie gry na pianinie, flecie

ž * wysuwanie palców z piąstki – przeliczanie palców

ž * przypinanie spinaczy do bielizny (pomoc w wieszaniu prania) lub na brzeg pudełka

*ž nawlekanie koralików, pociętej  słomki, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne rzeczy    i otwory

ž * przekłuwanie papieru igłą z nitką w miejscach oznaczonych kropkami

ž * przewlekanie guzików

ž *sznurowanie butów

ž*  wiązanie supełków

*ž  wciskanie w tablicę korkową pinezek, wyjmowanie ich

ž*  układanki:
- układanie z elementów geometrycznych postaci ludzi, zwierząt, dowolnych obrazów
- układanie z patyczków, wykałaczek np. płotu, domku, drabiny itp.

ž * lepienie z plasteliny - wałkowanie cienkich wałeczków i obwodzenie nimi różnych kształtów

ž  *ugniatanie plasteliny i wypełnianie nią narysowanych figur geometrycznych (rozciąganie jej)

ž  *rozdzieranie papieru palcami, wydzieranki

ž  *wodzenie palcem po śladzie i w powietrzu;

ž  *malowanie, pędzelkiem, pęczkiem waty, gąbką, patyczkiem do uszu;

ž * przecinanie pasków papieru, sznurka;

ž  *cięcie po linii prostej;

ž  *wycinanie figur geometrycznych;

ž * wycinanie dowolnych przedmiotów ze ścinków tekstylnych o różnej fakturze;

ž * zabawa w „Łowienie makaronowych rybek” za pomocą słomki ;

ž * przenoszenie różnych przedmiotów za pomocą szczypiec lub kombinerek;

WSKAZÓWKI:

*Trzeba zadbać o prawidłowy sposób trzymania przyborów do pisania, malowania, wycinania (zwracajmy na to uwagę i poprawiajmy dzieci, pokazujmy im prawidłowy chwyt)

ž*Dorosły powinien stwarzać ciekawe sytuacje, które zachęcają dziecko do podejmowania i kończenia zadań (każdy rodzic wie co jego dziecko lubi robić najchętniej)

ž  *Należy pozytywnie mobilizować dziecko do samodzielnej pracy poprzez częste pochwały i zachęty

 

Opracowały:

A. Bajorek, G. Nierońska, M. Jaworska, A. Puchalska, E. Filipowicz, D. Kęprowska


Gdzie ja jestem – ułatwienie dziecku przyswajania kierunków przestrzennych

Istotną kwestią w uczeniu dziecka jest fakt, że dzieci uczą się na konkretach, tzn. że do wiedzy, prawdy musi dojść samo. Toteż nie warto mu tłumaczyć  dlaczego tak jest, tylko zachęcić do obserwacji  albo wykonania eksperymentu. To będzie dla niego najdogodniejszy sposób do poznania i rozumienia trudnych zjawisk. Zadaniem rodzica jest stworzenie mu do poznania tej prawdy dogodnych warunków.

Orientacja kierunkowa to nazywanie strony prawej i lewej w schemacie własnego ciała, jak również w przestrzeni, ale także umiejętność nazywania stosunków pomiędzy przedmiotami oraz orientowanie się w schemacie ciała u drugiej osoby.

Zabawy z trzylatkami

W praktycznie każdym miejscu można nauczyć dziecko rozróżniania położenia przedmiotów.  Zabawy dla najmłodszych to np. nazywanie części własnego ciała, oraz nazywania części ciałą u lalek, na ilustracjach, dorysowywanie części ciała u postaci; wdrażanie dzięki zabawom ruchowy, do poznania pojęć: na, pod, za, obok, za mną, przede mną, przód, tył. U trzylatków najważniejsze jest ukształtowanie świadomości własnego ciała i uświadomienie relacji pomiędzy własną osobą, a otoczeniem.

Zabawy z czterolatkami

Dzieci mogą nauczyć się świadomości własnego ciała i drugiego człowieka (dotykanie, oglądanie w lustrze) poprzez  uświadamianie zgodności stron względem osi pionowej – po lewej stronie jest serce,  to oko też jest po lewej stronie itp. Czynnikiem mobilizującym dziecko do bardziej rozbudowanych schematów rysunku postaci, należy instruować dziecko. Zabawy w przestrzeni – znajdź misia – idź trzy kroki do przodu, jeden w tył, pod poduszką, nad stołem.

Zabawy z pięciolatkami

Kształtowanie orientacji własnego ciała dzięki nazywaniu części ciała i kierunków od jego osi: prawa – lewa, góra – dół, przód – tył.  Świadome poruszanie się po przestrzeni wg  Instrukcji rodzica oraz próba nazywania kierunków, dla ułatwienia można na prawej rączce zawiązać kokardkę na rączce, którą rysuje- dla ułatwienia.  Zapoznanie się ze schematem drugiego człowieka z punktu widzenia tej postaci, określenie położenia przedmiotów w stosunku do sylwetki postaci drugiej osoby (od ciebie do przodu, od ciebie do tyłu).

Zabawy z sześciolatkami

Utrwalanie słowne: kierunków w schemacie własnego ciała, przestrzeni, w której dziecko się znajduje lub przemieszcza; miejsca, w ktrym się znajduje dziecko lub inna osoba i porównanie z własnym punktem widzenia. Orientowanie się na kartce papieru (gdzie jest góra, prawy górny brzeg Itd.) Zapoznanie ze sposobami przedstawienia przestrzeni na płaszczyźnie – ilustracja.

Dzieci udające się do Szkoły powinny być zdeklarowane co do ręki piszącej, ponieważ zmiana rąk w trakcie pisania jest dla dzieci niekorzystna i może powodować trudności w orientacji przestrzennej.

Opracowały: B. Nowak, A. Kierkla

Źródło:

https://www.dziecirosna.pl/szkola/pomoc_w_nauce/jak_rozwijac_umiejetnosci_matematyczne_u_dziecka.html

http://www.poradnia.powiatbl.pl/pliki/orientacja_przestrzenna.pdf

M. Bogdanowicz: „ Leworęczność u dzieci”.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska: „Dziecięca matematyka”.

W. Brejnak, K. Zabłocki: „ Dysleksja w teorii i praktyce”.

B. Zakrzewska: „Trudności w czytaniu i pisaniu.” M. Bogdanowicz

 

Pozytywna uwaga, czyli jak mądrze dyscyplinować dzieci.

Wielu rodziców często staje przed koniecznością zareagowania w trudnej sytuacji związanej z niewłaściwym zachowaniem dziecka. Jak wiadomo dzieci są różne, a ich zachowanie czasami każdego, nawet najspokojniejszego rodzica może wyprowadzić z równowagi. Reakcje rodziców oscylują zwykle pomiędzy stanowczością, a pobłażliwością. Niekiedy przybierają też bardziej skrajne formy, jak całkowicie bezstresowy liberalizm i wychowywanie małego tyrana lub władza absolutna, która nierzadko łączy się z agresją. Co zatem jest rozwiązaniem? Jak dyscyplinować w konstruktywny sposób?

Pozytywna uwaga

Pozytywna uwaga lub inaczej dyscyplina pozytywna jest to takie podejście, w którym zakłada się, że nieakceptowane zachowanie dziecka stanowi efekt nieodpowiedniego sposobu zaspakajania potrzeby bycia kochanym i szanowanym. W ramach tego nastawienia uczy się dziecko, jak w sposób konstruktywny uzyskać potrzebną mu uwagę i poczucie przynależności. O co dokładnie chodzi?

Rodzice często nie poświęcają dzieciom uwagi, kiedy zachowują się one stosownie do oczekiwań. Natomiast gdy coś przeskrobią, reagują niezwłocznie. Przykładowo, dziecko ściągnęło ubłocone buty na wycieraczce. Czy zostało pochwalone? Czasem tak, ale zapewne nie jest to normą. Natomiast jeśli dziecko weszłoby do mieszkania w tych samych ubłoconych butach, z pewnością nie obyłoby się bez ostrej reprymendy lub nawet kary.

Inny przykład z życia wzięty. Wyobraźmy sobie, że ugotowaliśmy obiad – ten z rodzaju bardziej wymagających. Napracowaliśmy się i oczekujemy, że domownicy nas za to pochwalą. Czy docenienie naszego starania sprawi, że poczujemy się dobrze i wzmocni naszą pewność siebie, co pozwoli w przyszłości zrobić kolejny dobry obiad? Z pewnością tak! Natomiast jeśli nikt nie zauważy naszego trudu i przejdzie obojętnie wobec naszych starań, nasza motywacja spada i niechętnie podejmujemy dalszy wysiłek.

Z dziećmi jest podobnie. Jeśli stale ganimy je za to co zrobiły źle, a nie zauważamy tego co wykonały dobrze, przestają się starać. W ich umyśle rodzi się myśl, że skoro uwaga rodzica pozyskiwana jest wówczas, gdy narozrabiają, to nie ma sensu się wysilać, jeśli i tak nikt nie zauważa/nie docenia starań.

Kary a konsekwencje – konieczność przestrzegania reguł

Kara jest skuteczna na krótką metę, tzn. stanowi szybki sposób na powstrzymanie niewłaściwego zachowania. Jednakże nie pomaga się rozwijać, ponieważ nie daje szansy na wypracowanie cech, które chce się przekazać. To, co osiągamy stosując kary to wycofanie dziecka, niechęć, poniżenie, bunt i chęć odwetu. W dyscyplinowaniu pozytywnym chodzi o to, aby niewłaściwe zachowanie miało swoje konsekwencje. Dziecko musi zrozumieć swój błąd, aby móc go naprawić. Konsekwencje różnią się od kar przede wszystkim tym, że nie są formą zemsty czy odreagowania. Są stałe i niezależne od naszego humoru, nastroju czy sympatii do danego dziecka, a zależą jedynie od jego zachowania. Konsekwencjom sprzyja spójny system norm i zasad, ustalony i obowiązujący w domu czy w grupie przedszkolnej/szkolnej. Jeśli przekroczy się określone zasady, trzeba być przygotowanym, że wiąże się to z pewną ceną. Konsekwencje mogą nie podobać się naszym pociechom, ale nie wywołują takich emocji jak kary. Podczas gdy kary uczą dzieci jak kombinować i jak nie dać się przyłapać rodzicowi, konsekwencje uczą związków przyczynowo - skutkowych, odpowiedzialności za swoje zachowanie i podejmowania decyzji.

Pozytywna dyscyplina – jak wprowadzać?

Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza zakładająca, że główną motywacją wszystkich ludzi jest potrzeba przynależności oraz poczucia znaczenia, czyli tak naprawdę potrzeba miłości. Człowiek, jako istota społeczna, wszystkie swoje działania kierunkuje na uzyskanie akceptacji społecznej, nawet poprzez zachowania niewłaściwe. U dziecka, które czuje się niewysłuchane, niedocenione i niezrozumiane, potrzeba znaczenia i przynależności jest niezaspokojona. Wówczas pojawia się chęć zwrócenia na siebie uwagi, a jak już wcześniej wspomniałam, najprościej przykuć uwagę rodzica zachowaniem nieodpowiednim, uciążliwym, na które rodzic musi jakoś zareagować.

I tu pojawia się najważniejsza rzecz, tj. odpowiednia reakcja. Jeśli mamy nakrzyczeć na dziecko, skarcić go czy w jakiś inny sposób odreagować swoją złość, lepiej cofnąć się i zastanowić, zanim zaczniemy podejmować takie kroki. Badania wykazały, że kiedy ogarnia nas gniew, psychologicznie nie jesteśmy zdolni do działania zgodnego z rozumem i popełniamy wówczas wiele błędów w kontaktach z innymi, także jako rodzice względem dziecka.

Nasza reakcja na trudne zachowanie dziecka powinna przebiegać następująco:

 1. Podejdź do dziecka, spójrz mu w oczy i wyraź swoje zrozumienie dla jego stanu, mówiąc np. „ Widzę, że coś jest nie tak, bo jesteś bardzo zdenerwowany”,

„Rozumiem, że masz zły dzień. Czy mogę jakoś Ci pomóc?”

W ten sposób okazujemy dziecku szacunek dla jego uczuć, dajemy potrzebną mu w tym momencie uwagę, interesujemy się jego stanem.

 1. Okaż dziecku empatię, czyli pokaż, że potrafisz wczuć się w jego sytuację. Nie znaczy to, że akceptujesz złe zachowanie, a bardziej że okazujesz zrozumienie dla uczuć dziecka i nie negujesz ich. Możesz przytoczyć jakiś przykład z własnego doświadczenia, gdy podobnie czułeś się w zbliżonej sytuacji.
 2. Powiedz dziecku o swoich uczuciach w związku z tą sytuacją. Przedstaw swój punkt widzenia. Dziecko, które poczuło się wcześniej zrozumiane, teraz z większą pewnością samo, będąc już spokojniejsze, wysłucha Twoich argumentów.
 3. Jeśli każda ze stron miała szansę wyrazić swoje uczucia , teraz można zastanowić się nad rozwiązaniem problemu tak, aby było ono obustronnie korzystne. Poproś dziecko o propozycję rozwiązania. Jako że dowiedziało się już, co w tej sytuacji Ci nie odpowiadało, będzie starało się coś wymyślić. Jeśli wciąż nie będzie to właściwe rozwiązanie, wspólnie zastanawiacie się nad lepszym.

Te dwa powyższe działania sprawią, że dziecko poczuje się wysłuchane, zaspokoi istotną potrzebę przynależności i znaczenia, co daje możliwość wykonania kolejnego kroku.

Podsumowując, pozytywna dyscyplina to:

- Wzajemny szacunek – respektujemy potrzeby dziecka i pamiętamy o swoich.

- Identyfikacja przekonań stojących za zachowaniami – zrozumienie powodów, dla których dzieci robią to, co robią. Próba zmiany samego zachowania bez zmiany przekonań skazana jest na niepowodzenie.

- Efektywna komunikacja i umiejętności rozwiązywania problemów.

- Dyscyplina, która uczy (nie jest ani zbyt pobłażliwa, ani zbyt każąca).

- Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu.

- Zachęcanie zamiast pochwały. Zachęcanie zauważa wysiłek włożony w działanie i osiąganie postępów, a nie wyłącznie sukcesy. Zachęta buduje trwałe poczucie własnej wartości i sprawczości.

Opracowała: Anna Bajorek

Źródło: www.zdrowyprzedszkolak.pl, Marta Cygan, psycholog

 

Wyznaczanie dziecku granic – jak robić to umiejętnie?


Wyobraźmy sobie trzylatka, który decyduje o tym, kiedy chce iść spać, co chce jeść, o jakiej porze i w jakim miejscu. Co można powiedzieć o rodzinie, w której dziecko w ten sposób funkcjonuje? Czy oby wszystko jest w porządku? Dziecko w tym wieku jest jeszcze małe, ale z całą pewnością już teraz, to co robi, może rzutować na to, jak będzie czuło się i zachowywało w następnych latach. Przykładem może być 10 – latek, który całe swoje życie wychowywany był w tzw. bezstresowy sposób, nie mając wyznaczonych granic. Obecnie jego działanie po powrocie ze szkoły sprowadza się do grania w gry komputerowe i robi to, bo - jak sam mówi (przykład z życia wzięty) -  nie bardzo wie co mógłby robić innego. Jako że nie postawiono w domu granicy, ile może grać, robił to tak długo, ile mu odpowiadało. Teraz, kiedy doszła do niego refleksja, że może mógłby robić też inne rzeczy, nie bardzo wie w jaki sposób się do tego zabrać, nie nauczył się, jak organizować swój czas.

Granice w wychowaniu

Wielu rodziców hołduje zasadzie „Szanuje swoje dziecko, więc daje mu prawo wyboru”. Okazywanie szacunku to cenna umiejętność rodzicielska lecz nie jest ona tożsama z dawaniem prawa dziecku do decydowania o sobie w każdej sprawie. Pamiętajmy o tym, iż dzieci nie są naszym równorzędnym partnerem w wielu sprawach, a właściwie tylko w jednej dziedzinie tak jest, a mianowicie w kwestii okazywania uczuć. Tu każdy jest jednakowo ważny i przeżywa te same uczucia, które nie są zależne od doświadczenia. Natomiast w kwestiach życiowych, decydowania o tym co dobre, a co złe, dziecko powinno polegać na osobie dorosłej, która, przede wszystkim dzięki swojemu doświadczeniu, przewiduje możliwe konsekwencje danego działania. Przykładowo, dziecko buntuje się przed założeniem czapki, mimo iż na zewnątrz panuje mróz. Oczywistym jest, że każdy sensownie myślący rodzic nie dyskutuje w tej sprawie, tylko wie, że czapka musi zostać założona. Natomiast zawsze może dać dziecku możliwość wyboru, pomiędzy jedną a drugą czapką, tak aby dziecko poczuło się usatysfakcjonowane, iż samo mogło o czymś zadecydować.

Granice ma każdy z nas. Tak jak granice państwa służą do tego, aby wiedzieć, gdzie się ono znajduje, tak samo nasze granice są po to, byśmy wiedzieli, gdzie kończy się jeden a zaczyna drugi człowiek.

Dlaczego granice są takie ważne?

1. Dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Dzieci potrzebują uporządkowanego świata. Chcą znać reguły, które nim rządzą – wiedzieć czego się od nich oczekuje, jaki charakter mają ich relacje z innymi ludźmi, na co mogą sobie pozwolić i co je czeka, gdy posuną się za daleko. Testują rodziców, aby wzbudzić jakąś reakcję. Często testowanie to przybiera postać zachowań uciążliwych, niejednokrotnie wręcz proszących się o karę. Jest to swego rodzaju wołanie dziecka o granice, objawiające się tego typu zachowaniami. Dla niedojrzałej osobowości dziecka, dostęp do nieograniczonej władzy i przywilejów staje się jednak zbyt obciążającym balastem.

2. Granice pomagają odkrywać świat.

Dzieci z natury są badaczami świata. Od niemowlęctwa obserwują i naśladują to co zaobserwowały. Rodzice mogą ułatwić dzieciom ten proces poprzez rzetelne odpowiedzi na nurtujące pytania: Co jest w porządku, co nie jest i dlaczego? Jak daleko mogę się posunąć? Co się stanie, jeśli przekroczę wyznaczoną granicę? Czy wiąże się to z konkretnymi konsekwencjami?

3. Granice określają obszar akceptowanych zachowań.

Wyraźnie ustalone, stabilne granice wytaczają dzieciom ścieżkę postępowania zgodnego z normami i zasadami, zarówno w rodzinie, jak i szerszych kręgach społecznych.

4. Granice określają związki z ludźmi.

Kiedy dzieciom oddaje się zbyt dużo władzy i kontroli, często zaczynają one przeceniać swoje wpływy i autorytet. Ich granice rozmywają się, a one same nieustannie sprawdzają sytuację, co naraża je na konflikty i próby sił.

5. Granice wspomagają osobisty wzrost.

Wraz z rozwojem dziecka granice muszą się rozszerzać. Postawione granice mogą nam pokazać, z czym dzieci nie są w stanie sobie jeszcze poradzić, a w czym już dojrzały, czy dorosły do zmian zasad, np. późniejsze chodzenie spać.

Jak określać dziecku granice?

Przed wprowadzeniem zasad warto zastanowić się i odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Co jest dla mnie ważne? Dlaczego akurat to?
• Dlaczego daję dziecku takie polecenie? Dlaczego obowiązuje właśnie ta zasada?
• Czy uważam, że to polecenie (ta zasada) jest rzeczywiście sensowne i konieczne?
• Jak ważne jest dla mnie, aby dzieci wypełniały to polecenie (przestrzegały tej zasady)?
• Co się stanie, jeżeli dzieci zignorują to polecenie (tę zasadę)?

Jeżeli jesteśmy pewni, co dla naszych dzieci jest dobre, wyznaczanie granic nie jest problemem.

Typy granic:

1. Zbyt restrykcyjne granice i nadmierna kontrola, zbyt mocno ograniczają, ściskają, są zbyt wąskie, by zapewnić dziecku swobodę niezbędną do prawidłowego rozwoju. Nie pozwalają na doświadczanie, branie pełnej odpowiedzialności, gdyż nie ma ku temu okazji. Młody człowiek wówczas odrzuca je, buntuje przeciw rodzicom. 
2. Gdy granice są zbyt szerokie i nie dość stanowczo określone, dzieci ignorują je i zapuszczają się na zakazane tereny. Ponieważ nie ponoszą konsekwencji swoich niewłaściwych wyborów i zachowań, nie uczą się odpowiedzialności. 
3. Gdy granice są zmienne, niestabilne dzieci nadal chcą je testować, choć wymaga to większej ilości prób z ich strony. Łatwo się nie poddają, przecież muszą sprawdzić, co będzie tolerowane. Granice tego typu, zależne od humoru rodzica,  powodują dezorientację dziecka i mogą rodzić bunt z jego strony.
4. Granice zrównoważone - kształtują poczucie wolności oparte na odpowiedzialności.  Pozwalają dziecku na dokonywanie ograniczonego wyboru, na ponoszenie konsekwencji. Takie granice uczą współpracy, kształtują poczucie sprawstwa.

Należy pamiętać, że wytyczanie granic jest procesem dynamicznym. Z każdym dniem dzieci rosną, zmieniają się i wraz z rozwojem dojrzewają do coraz większej wolności i odpowiedzialności za siebie i innych. Wszystkie dzieci potrzebują pewnej dozy swobody, siły i kontroli nad własnym życiem, aby wykształcić i rozwijać swoje umiejętności i aby w przyszłości być odpowiedzialnym, dobrze dostosowanymi do życia w społeczeństwie ludźmi.

Opracowała: Anna Bajorek

Źródło: www.zdrowyprzedszkolak.pl, Marta Cygan, psycholog, zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 

Dziecko bezpieczne w sieci !

Sadzamy je przed komputerem i…

W różnych rodzinach rodzice różnie ustalają wiek komputerowego i internetowego debiutu. Są tacy, którzy w hierarchii przydatności edukacyjnej i wychowawczej sytuują komputer niżej niż telewizor i raczej włączą na DVD starannie wybrany film. Inni uważają, że potrzeba korzystania z tych samych narzędzi, co rodzice, jest naturalna, i pozwolą dziecku usiąść przy komputerze w taki sam sposób, w jaki pozwalają mieszać łyżką sałatkę i ścierać szmatką rozlaną wodę. Rzadko motywacją bywa zmiana cywilizacyjna i coraz większa rola komputerów w naszym życiu. Większość rodziców poszukujących gier dla przedszkolaków ma nadzieję na chwilę spokoju, kiedy dziecko zajmie się zabawą przy nowym dla niego medium.

Trzeba jednak pamiętać, że tak jak pokazujemy, co można zrobić z plasteliną i jak używać nożyczek, tak trzeba będzie nauczyć dziecko surfowania w sieci.

Jak siedzieć przed komputerem?

Zacznijmy od właściwej pozycji. Jeśli to komputer stacjonarny, stoi zapewne na naszym biurku lub  stole, a krzesło przystosowane jest do wzrostu dorosłego. Zadbajmy o to, by maluchowi na naszym krześle nie zwisały nóżki – podstawmy mu taboret lub skrzynię na zabawki. Może nasz monitor da się opuścić, dzięki czemu poziom siedziska można będzie obniżyć?
Większość gier dla dzieci obsługiwana jest myszą. Warto zadbać o wyrobienie podobnego nawyku jak przy jedzeniu – druga dłoń także znajduje się na blacie.

Dzięki temu unikamy skrzywionych pleców, gdy jedna ręka opiera się na myszy, a druga leży na kolanach.

Od czego zacząć?

Najpierw od tego, jak używać myszy. Wbrew pozorom, naturalne dla nas kliknięcie myszą wymaga trochę ćwiczeń. Potem trzeba wytłumaczyć dziecku, co ma zrobić. Debiutant nie ma nawyku wyłapywania słów kluczowych z instrukcji, wszystko jest dla niego nowe. Będzie pytać, pytać, pytać. Na początku warto nastawić się na to, że czas z komputerem jest wspólnym czasem rodzica i dziecka.

Bezpieczeństwo młodszego dziecka

Pierwsze chwile przed komputerem to czas nauki, nie tylko obsługi myszy i gry. To nauka, że nie należy beztrosko klikać poza polem gry, bo atrakcyjne obrazki mogą być łączami do całkiem obcych miejsc, że każde wyskakujące okienko trzeba zgłosić rodzicom. I w nie nie klikać. Bo oprócz tego, że może przenieść na inną stronę, może też popsuć komputer.
Dla bezpieczeństwa komputera dobrze jest założyć dziecku oddzielny profil użytkownika, bez praw administratora systemu, co częściowo pozwoli uniknąć instalacji niepożądanego, przypadkowego oprogramowania – ale to jest półśrodek.

Warto od początku ustalić z dzieckiem, że może spędzać na graniu tylko ściśle określony czas. Niektóre strony, takie jak Domowy Przedszkolak czy Yummy mają możliwość zaprogramowania takiego czasu lub wyświetlają komunikat, jak są długo otwarte. Jeśli wybierzemy dla dziecka inne witryny, warto ustawić zewnętrzny budzik. Zabawa z komputerem bardzo wciąga, niektóre dzieci mogą się uzależnić, a wtedy reglamentacja czy całkowite odstawienie zabawki jest trudnym przeżyciem. Lepiej od początku trzymać rękę na pulsie.

Bezpieczeństwo starszego dziecka

Najtrudniej jest wtedy, kiedy dziecko rośnie i zaczyna wkraczać do internetowych społeczności. Zaczyna się różnie:

• od chęci zarejestrowania się w serwisie, bo tylko rejestracja umożliwi granie w grę, która jest hitem wśród kolegów

• od potrzeby tańszej niż z komórki, rozmowy z kolegami

• od chęci zaistnienia w portalu społecznościowym, bo wszyscy tam są.

Jeszcze zanim to nastąpi, trzeba przekazać dziecku podstawowe zasady.

Ogólną zasadę, którą promowała kilka lat temu telewizja jest: nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Na stronie Dziecko w sieci oprócz filmu rodzice i nauczyciele znajdą wiele cennych informacji. To rodzic musi nauczyć młodego internautę, że nie wolno podawać danych o sobie, że – podobnie jak w realu – nie należy rozmawiać z obcymi. Że coś, co raz dostanie się do sieci, może w niej zostać na zawsze. Że wszystko, co dziecko zdziwi lub zaniepokoi, powinno być omówione z rodzicami. I że w internecie też trzeba się grzecznie zachowywać.

Bezpieczna strona z certyfikatem

W realizacji zadania edukacyjno-wychowawczego pomogą nam Sieciaki. To witryna stworzona w celu uczenia dzieci, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Sieciaki nadają certyfikat BeSt – Bezpieczna Strona. Jeśli trafimy na stronę z charakterystycznymi czerwonymi i niebieskimi literami certyfikatu, możemy jej zaufać. Na stronie Sieciaków znajdziemy pełny katalog tych stron.

Istnieje jeszcze jedno narzędzie, które można zastosować – to tzw. programy kontroli rodzicielskiej. W założeniach blokują dostęp do części witryn (pornograficznych, propagujących przemoc, narkotyki, zawierających wulgaryzmy) lub niektórych usług, takich jak komunikatory, programy p2p.

Pamiętajmy jednak, że najlepszym strażnikiem naszego dziecka powinno być ono samo: zasady, które mu przekazaliśmy, i zaufanie do nas.

 

 

Bajkoterapia sposobem na radzenie sobie z problemem


 

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku

inaczej spojrzeć na to,

co wydaje się trudne i nie do pokonania”

Maria Molicka

Bajkoterapia to prościej mówiąc terapia przez bajki. Jest to forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawierająca treści, które mają na celu wsparcie poznawcze i emocjonalne dziecka. Zasadniczym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu, pobyt w szpitalu, śmierć ulubionego zwierzątka lub kogoś z rodziny, pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, czy innych sytuacji, które budzą u dziecka lęk. W bajkoterapii można stosować gotowe opublikowane teksty (m.in. najbardziej znane bajki terapeutyczne Marii Molickiej czy Doris Brett).

Bajki dostarczają dziecku wiele radości, uczą często nieznanych jeszcze wzorów zachowań, rozwijają wyobraźnię i osobowość dziecka, pozwalają poznać rzeczywistość. Poprzez bajkę dziecko utożsamia się z bohaterem, kreując samego siebie. Przeżywa wiele przygód i emocji, oswaja się z sytuacjami (zagrożeniami), które się zdarzyły. Z chwilą, gdy bohater znajdzie szczęśliwe rozwiązanie problemu dziecko czuje się bezpieczne. Dzięki bajce dziecko odzyskuje nadzieję, wsparcie, poczucie siły, może również zaspokoić zastępczo swoje potrzeby psychiczne - poczuć się bezpieczne, kochane i akceptowane. Bajki pełnią też funkcję terapeutyczną, oswajając dziecko z bodźcami lękotwórczymi (osobami, zwierzętami, przedmiotami, sytuacjami) powodując, że dziecko po pewnym czasie reaguje na nie bez lęku.

Maria Molicka wyróżnia 3 rodzaje bajek terapeutycznych:

• psychoedukacyjna – celem tych bajek jest wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka. Dzięki bajkowemu bohaterowi dziecko uczy się, jakie wzory zachowania powinien posiadać, jak zachować się w trudnej sytuacji, aby rozwiązać problem. Służą one redukcji lęków głównie poprzez ułatwienie zmiany w sposobie myślenia o sytuacji trudnej emocjonalnie. Główny bohater utworu przeważnie przeżywa problem podobny do tego, który trapi malucha i pokazuje jak w danym momencie powinien się zachować, dzięki czemu dziecko nabywa nowe doświadczenie oraz wzory postępowania.

• psychoterapeutyczna – bajka ta ma za zadanie skompensować niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, akceptacji i uznania, zastępczo dowartościować. Ich rola polega na redukcji lęków związanych z niezaspokojonymi potrzebami, niskim poczuciem własnej wartości. Główny bohater jest dowartościowywany za swoje działanie, co buduje u dziecka pozytywne odczucia, emocje oraz obniża lęk. Postępowanie bohatera pokazuje jak radzić sobie z problemami, dzięki czemu maluch zdobywa wiedzę jak się zachować w danej sytuacji.

• relaksacyjna - ma nieco inny charakter, jak sama nazwa wskazuje, służy odprężeniu, uspokojeniu, relaksacji, regeneracji zasobów osobistych. Wspiera dziecko
w rozwoju wizualizując pozytywne obrazy mające na celu wywołanie odprężenia po stresującym dniu. Pobudzają wyobraźnię oraz rozwijają umiejętność wizualizacji. Bohater bajki, a tym samym i dziecko, doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, w którym przebywa, słyszy, czuje i widzi.

Bajki – „pomagajki” rozwijają wyobraźnie i fantazję dziecka, a ponadto spełniają różnorodne funkcje, między innymi:

 • Pozwalają lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość;
 • Ukazują różne sposoby rozwiązania problemów. Pokazują istnienie wielu rozwiązań danego problemu pozostawiając dziecku wybór.
 • Ułatwiają zmniejszenie wewnętrznych napięć i konfliktów.
 • Wspomagają wychowanie i kształcenie postaw moralnych; uczą reguł zachowania oraz ról społecznych.
 • Są elastyczne, dzięki czemu można w nie wkładać różne przesłania, podsuwając nowe rozwiązania.
 • Zwiększają wiedze na temat siebie i innych ludzi.
 • Podświadomie oddziaływają na umysł dziecka.
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości, buduje optymizm oraz utrwala inny sposób myślenia: jestem silny, poradzę sobie z każdym problemem.
 • Oswaja z emocjami i zdarzeniami, które mogą pojawić się w życiu dziecka.
 • Odprężają, relaksują, uspokajają, wyciszają.

Aby bajka miała działanie terapeutyczne, musi być zbudowana według konkretnego schematu:

 1. Główny bohater – musi być to postać, z którą dziecko może się identyfikować. Bohater odczuwa lęk lub ma jakiś problem, ale w trakcie przeżywania przygody nabywa nowe umiejętności, które pozwolą mu poradzić sobie z nim. Obserwując takie zachowanie bohatera, dziecko uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach: bohater tak zrobił, to ja też mogę.
 2. Główny temat / problem – opis problemu oraz tego, co w danej sytuacji odczuwa bohater, czego się boi, co w nim wzbudza lęk. Pozwala dziecku zrozumieć, jakie są przyczyny odczuwania takich emocji i co dzieje się z głównym bohaterem.
 3. Inni bohaterowie – pomagają zwerbalizować lęk, uczą, jak sobie z nim radzić, często przyczyniają się do sukcesu głównego bohatera. Postacie te wzbudzają pozytywne emocje, są pełne miłości i serdeczności, stymulują głównego bohatera do mówienia o uczuciach.
 4. Rozwiązanie problemu – pokazuje, jak bohater radzi sobie z danym problemem, co robi, jak działa, jakie wzorce zachowania prezentuje. Ważne jest powtarzanie bodźców lękotwórczych, dzięki czemu dziecko oswaja się z sytuacjami czy przedmiotami wywołującymi lęk.
 5. Szczęśliwe zakończenie – lub takie zakończenie, które pozwoli na obniżenie napięcia oraz zaakceptowanie odczuwanych emocji, jak w przypadku bajek o śmierci.
 6. Tło bajki – wydarzenia muszą się rozgrywać w miejscach znanych dziecku, tak by budzić pozytywne uczucia u bohatera i dziecka.

Opracowała Magdalena Durzyńska

Źródło:

Brett D., Bajki, które leczą, cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Kilmowicz K., Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009,

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Media Rodzina, Poznań 2002.

Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Media Rodzina, Poznań 2011.

 

Aktywność ruchowa alternatywą spędzania czasu wolnego

Każde dziecko wykazuje potrzebę ruchu, a najczęściej dotyczy to przedszkolaków, które są najbardziej żywe, ciągle biegają, skaczą, krzyczą, nie potrafią usiedzieć w miejscu. Okres przedszkolny jest więc szczególnie ważny dla kształtowania się motoryczności dziecka. Właściwie dobrany i dozowany ruch ma wiele zalet, między innymi łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Dlatego zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości ruchu jest oznaką troski o jego prawidłowy rozwój fizyczny, a co za tym idzie jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego i społecznego.

Aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych. Wymienić możemy jej cztery główne funkcje:

 • Stymulacyjną – pobudza ona cały organizm do wszechstronnego rozwoju. Wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo–naczyniowy, który powoduje rozprowadzanie tlenu w organizmie oraz wzmocnienie serca, wpływa także na prawidłowy rozwój mięśni i kości, zwiększa wydolność tlenową, a co za tym idzie pojemność płuc, pobudza układ nerwowy, dzięki czemu szybciej się porusza, poznaje świat i kształtuje pamięć oraz uwagę.
 • Adaptacyjną – rozwija zdolność zaadoptowania się, czyli przystosowania organizmu do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i materialnych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego.
 • Kompensacyjną – równoważącą bilans bodźców korzystnych i niekorzystnych działających na młody organizm.
 • Korekcyjną – terapie ruchem stosuje się u dzieci z wadami postawy, otyłością, astmą czy niektórymi zaburzeniami układu krążenia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) gruntownie zbadała potrzebę aktywności fizycznej dzieci i ustaliła, że powinny one przeznaczyć na nią:

 • 60 minut dziennie - ćwiczenia muszą być jednak różnorodne, a i wysiłek, który podczas nich się wykonuje, powinien mieć różną intensywność
 • 5 razy w tygodniu dziecko powinno wykonywać przez 30 minut intensywne ćwiczenia, podczas których się zmęczy
 • 3 razy w tygodniu najmłodsi powinni wykonywać 15-minutowe ćwiczenia wzmacniające mięśnie i poprawiające gibkość

Warto również pamiętać, że aktywność ruchowa w większej ilości również będzie wskazana.

Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci czerpania przyjemności z aktywności ruchowej oraz zaszczepić w nich prawidłowe nawyki i postawy względem własnego ciała i zdrowia. Nabycie nawyku aktywności ruchowej będzie procentowało w dorosłym życiu. Przede wszystkim wpłynie na lepsze samopoczucie i zdrowie, ale także na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a nabyte przyzwyczajenia i zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu  zapobiegną zagrożeniom cywilizacyjnym.

Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z wielkiego zapotrzebowania dzieci na ruch i nie zdają sobie oni sprawy, że nadruchliwość dziecka wynikać może z siedzącego trybu życia czy braku okazji do „wyżycia się” ruchowego w ciągu dnia. Zachęcamy więc rodziców do organizowania wspólnych zabaw ruchowych z dziećmi, do planowania im częstych aktywności fizycznych, np. zabawy z piłką, jazda na rowerze czy hulajnodze, wyjście na basen. Szczególną troską należy otoczyć dzieci niechętnie ruszające się, stroniące od zabaw, ze znacznie obniżonym poziomem rozwoju cech motorycznych i w razie potrzeby wspólnie planować działania zmierzające do uzyskania poprawy w tym względzie. Ważne jest także, aby zachęcać dzieci do zabaw na świeżym powietrzu o każdej porze roku, co pozwoli zahartować ich organizm, zapewniając jedynie odpowiednie, przewiewne i niekrępujące ruchy ubrania oraz stosowne obuwie.

W kształtowaniu i promowaniu rozwoju sprawności ruchowej dziecka istotną rolę pełnią wzorce społeczne płynące ze środowiska rodzinnego, rówieśniczego oraz przedszkolnego. Środowisko, w którym funkcjonuje dziecko powinno stwarzać warunki do rozwijania jego sprawności fizycznej oraz motywować je do podejmowania różnorodnych aktywności ruchowych. Nie wolno w żadnym wypadku zmuszać dziecka do aktywności fizycznej, natomiast warto stwarzać okazje do aktywnego spędzania czasu wolnego chociażby poprzez wspólne zabawy ruchowe. Podczas zabaw należy dziecko motywować i zachęcać do jak najczęstszej aktywności fizycznej. Jeśli dziecko niechętnie uczestniczy w jednej formie ruchu należy poszukiwać i próbować innych, które być może przypadną dziecku do gustu. Pamiętajmy jednak, że dziecko bierze przykład z osób dla niego najważniejszych, więc poniżej zamieszczam kilka wskazówek dla rodziców:

 • bądź dla dziecka przykładem -sam/sama podejmuj aktywność fizyczną;
 • planuj i organizuj aktywność ruchową wspólnie z dzieckiem;
 • stwórz dziecku warunki do podejmowania aktywności fizycznej;
 • pozwól dziecku na samodzielny wybór rodzaju aktywności;
 • rozmawiaj, dowiedz się dlaczego dziecko lubi bądź nie lubi uprawiać sportu;
 • chwal za podejmowanie aktywności ruchowej;

Źródło:

S. Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”

K. Wlaźnik „Miejsce i rola wychowania fizycznego w wychowaniu przedszkolnym”

K. Górniak, S. Arasymowicz „Korektywa w przedszkolu”,

M. Fall-Ławryniuk: Ciało i umysł lubią ruch, „Bliżej Przedszkola” 2009, nr 6.

Opracowała: Magdalena Durzyńska

Zmiany w żywieniu przedszkolnym okiem dietetyka

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/17 zmieniły się zasady jakimi należy kierować się komponując jadłospis w placówkach żywienia zbiorowego. Nowe wytyczne znacznie złagodziły postanowienia poprzedniego rozporządzenia. Zachęcamy jednak, by przedszkola pozostały przy zdrowszym menu.

Bardzo restrykcyjne rozporządzenie Ministra Zdrowia z sierpnia 2015r wprowadziło spory zamęt i popłoch wśród kadry zajmującej się zbiorowym żywieniem dzieci. Spotykaliśmy się z wieloma nieprzychylnymi reakcjami na wprowadzane zmiany. Oczywiście wszystko co nowe rodzi niepokój i strach. Okazało się jednak, że lęk przed zmianami był niepotrzebny. Przedszkola, dzieci i rodzice z biegiem czasu zrozumieli po co wprowadzono zmiany, a dzieci zaakceptowały smak mniej słodkich i słonych potraw. Oczywiście tak było w placówkach, w których personel przedszkola był przychylnie nastawiony do zmian i rozumiał potrzebę ich wprowadzenia. Dzieci w tych placówkach po kilku miesiącach ze smakiem jadły zdrowsze produkty, a herbata owocowa bez cukru z odrobiną miodu w zupełności wystarczała do osłodzenia napoju.

Czy wszędzie odniesiono sukces?

Zdarzały się też niestety placówki, gdzie nie do końca rozumiano potrzebę zmian w żywieniu dzieci. W niektórych przedszkolach i szkołach błędnie interpretowano rozporządzenie. Sól czy cukier całkowicie wyeliminowano z jadłospisu, przez co dzieci nie chciały wcale spróbować podawanych potraw, a personel tłumaczył się, że to jest odpowiedź na „zdrowe zmiany w żywieniu dzieci”. Tymczasem rozporządzenie mówiło o ograniczeniach soli, cukru czy tłuszczu w jadłospisach. Zachęcano do stosowania większej ilości ziół, by potrawy dzieciom smakowały.

Pozytywne sygnały

Na szczęście są też pozytywne sygnały płynące z przedszkoli, które mocno zaangażowały się w przygotowywanie zdrowszego menu dla dzieci. Dużo w tej kwestii zależało od kreatywności i odpowiedniego podejścia personelu. Wiele pań kucharek otworzyło się na ciekawe, mało im znane produkty. Potrawy gotowane z naturalnych produktów, odpowiednio przyprawione ziołami, ale mniejszą ilością soli i smakowały często lepiej niż te przed zmianami.

Zmiany, zmiany…

Wprowadzone na początku roku szkolnego 2016/17 zmiany, zlikwidowały wiele zapisów, które obowiązywały przez cały poprzedni rok szkolny.

Obecnie w żywieniu przedszkolnym należy kierować się nielicznymi zapisami:

§2. 1. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Ten zapis istniał od zawsze i choć brzmi niepozornie to oznacza bardzo wiele. Normy żywienia bowiem mówią nam jaką ilość energii i składników odżywczych powinno zjadać dziecko każdego dnia. Wykorzystanie w praktyce tego zapisu nie jest jednak łatwe, bo personel najczęściej nie dysponuje narzędziem (np. programem dietetycznym), które przeliczy całodzienny jadłospis na określone wartości.

Kolejne wytyczne obowiązującego Rozporządzenia mówią:

2. Środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, dobiera się w taki sposób, aby:

1) na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych;

2) posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zawierały produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze;

3) zupy, sosy oraz potrawy sporządzane były z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

4) od poniedziałku do piątku były podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;

5) napoje przygotowywane na miejscu zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;

6) każdego dnia były podawane:

- co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,

- co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,

- warzywa lub owoce w każdym posiłku,

- co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji;

7) w żywieniu całodziennym było podawane przynajmniej pięć porcji warzyw lub owoców;

8) co najmniej raz w tygodniu była podawana porcja ryby.

Cukier w napojach

Co ciekawe, ilość cukru dodawana do napoi nie powinna przekraczać dwóch łyżeczek na 250ml… To bardzo duża ilość. Poprzednie zalecenia, zezwalały na stosowanie do słodzenia napoi jedynie miodu naturalnego. Dzięki temu, że nie jest to produkt tani, stosowano go w bardzo małych ilościach. Większość dzieci przyzwyczaiła się do mniej słodkich napoi. Czy warto zatem znowu je dosładzać?

Produkty mleczne

Codziennie należy podać dzieciom przynajmniej dwa produkty mleczne. Tyle tylko, że nie określono, czym należy kierować się wybierając te produkty dla dzieci. Mamy liczne przykłady przedszkoli, w których dzieci przywykły do naturalnej, mało słodkiej formy produktów mlecznych: do jogurtów i koktajli z owoców i naturalnych jogurtów. To znacznie lepsze i zdrowsze rozwiązanie niż gotowy słodki deser mleczny.

Produkty zbożowe

Produkty zbożowe muszą być dodawane do każdego głównego posiłku. I tutaj znowu nie zostało określone jakie produkty zbożowe są dzieciom w szczególności zalecane. Na rynku dostępne są smakowe, słodkie kulki śniadaniowe, cynamonowe misie czy miodowe kuleczki. Dla wielu osób produkty te są wręcz stworzone dla dzieci i szczególnie dla nich zalecane. W końcu w licznych reklamach jesteśmy nieustannie przekonywani o wyższości tych produktów śniadaniowych (bo nie można nazwać ich płatkami!) nad innymi. Kiedy zostały całkowicie wyeliminowane z przedszkolnego menu, zastąpiły je naturalne płatki owsiane, jęczmienne, orkiszowe i inne. Warto przy nich pozostać, bo to dzięki nim dzieci zyskują energię o poranku. Słodzone kuleczki z pewnością nie poprawią kondycji i nie wpłynął na zdrowy rozwój dzieci.

Cukier i sól…

Najbardziej niepokojący jest fakt, że nie ma obecnie ograniczeń co do ilości soli i cukru dodawanego do posiłków dzieci. Oczywiście są normy żywienia, które określają ich ilość w całodziennej racji pokarmowej. Znamy przedszkola, które skrupulatnie przeliczają każdą ilość soli czy cukru dodaną na dziecko, ale nie jest to łatwe zadanie dla personelu przedszkola. Niestety część przedszkoli powróciła do starych, złych nawyków i ponownie wprowadziły czekoladowe kremy, wafelki, serki czy ciasteczka, które w jednej sztuce dostarczają tyle cukru ile może zjeść dziecko w ciągu całego dnia…

Kompozycja zdrowych jadłospisów, (zgodnych zarówno z rozporządzeniem jak i normami żywienia), które będą spełniały oczekiwania dzieci, rodziców i personelu przedszkolnego nie jest łatwa. Wychodząc na przeciw temu problemowi, eksperci Akademii Zdrowego Przedszkolaka przygotowali system szkoleń dla pracowników przedszkoli, a także rodziców, które pozwolą na sprawne wdrożenie zdrowych zasad w menu przedszkolaka. Gorąco do nich zachęcamy, bo wiemy, że warto walczyć o zdrowszą przyszłość najmłodszych, a prawidłowe żywienie stanowi fundament ich zdrowia.

Autor – Ewa Buczkowska dietetyk Akademii Zdrowego Przedszkolaka

„Rola zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”

Wielu pedagogów nazywa okres przedszkolny „złotym wiekiem” w życiu i rozwoju człowieka. W psychologii wiele pisze się na temat związku zabawy z rozwojem społecznym dziecka. W prawdziwej zabawie dziecko przejawia wiele różnorodnych bardzo silnych emocji. Zabawa jest działaniem swobodnym wewnętrznie motywowanym ,bezinteresownym, odbywającym się najczęściej w fikcyjnym miejscu i czasie, ujętym w reguły, jej działaniu towarzyszy napięcie emocjonalne. Wszelkie działania podejmowane przez dzieci związane są z zabawą. Charakter zabawowy podejmowanych przez przedszkolaków działań angażuje nauczyciel. Działania wywołujące radość przedszkolaka, chętnie kontynuowane, mają znaczenie w rozwoju poznawczym, jak również emocjonalnym.

Zadania zabawy :

- kształcenie i doskonalenie funkcji psychicznych;

- nabycie i poszerzenie wiedzy o świecie;

- wprowadzenie w radosny nastrój i dobrego samopoczucie dziecka;

- udoskonalenie umiejętności potrzebnych do rozwijania celowego i skutecznego działania;

- przygotowanie do społecznego współdziałania w grupie;

- nauka kontroli swojego zachowania;

- wyrabianie poczucia zbiorowej odpowiedzialności;

- rozwijanie uczucie przyjaźni i solidarności;

- rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego;

- rozwijanie samodzielności, zaradności, odwagi;

- kształtowanie postaw społeczno-moralnych;

- pomoc w szukaniu rozwiązania osobistych problemów;

- wzmacnianie pewności siebie (np. poprzez przyjemność płynącą ze swojej zręczności);

- kreatywne działanie na umysł, twórcze rozwijanie wyobrażeń i pomysłów;

- wyrabianie sprawności fizycznej, kształtowanie cech motorycznych, jak: szybkość, siła, zwinność;

- zaspokojenianie naturalnej potrzeby ruchu.

Najczęstsze rodzaje zabaw:

- manipulacyjne polegają na manipulowaniu przedmiotem w różny sposób, tego typu zabawy mają na celu poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji czy wydawanego dźwięku. Dziecko manipulując przedmiotami angażuje spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz złożone ruchy rąk

- konstrukcyjne obejmujące budowanie różnych konstrukcji. Zabawy te dostarczają dużej satysfakcji, a także uczą umiejętności planowania działań. Dają możliwość zobaczenia efektu, co wpływa inspirująco na dalsze doskonalenie działań konstrukcyjnych. Zachodzi potrzeba coraz bardziej sprawnego manipulowania przedmiotami w celu stworzenia czegoś

- tematyczne określane również jako: iluzyjne zabawy fikcyjne, zabawy   w odgrywanie roli, zabawy dramatyczne, zabawy naśladowcze i odtwórcze, a także zabawy twórcze oraz udawane  i przedstawiane. Istotą zabawy tematycznej jest działanie polegające „na oddziaływaniu na przedmioty

- dydaktyczne - zabawy te służą gromadzeniu materiału poznawczego oraz utrwalaniu i operowaniu zdobytymi informacjami. Polegają one głównie na doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjo - poznawczych uczniów, zwłaszcza ich mowy i myślenia. Rozwija się spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć oraz procesy umysłowe takie jak: analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, abstrahowanie, rozumowanie, uogólnianie)

- ruchowe stanowią ważny bodziec rozwoju. Zabawy ruchowe, podejmowane samorzutnie przez dzieci, zaspokajają potrzebę ruchu i dostarczają wiele radości. Do nich należą zabawy : orientacyjno- porządkowe, bieżne, równoważne, z czworakowaniem, z elementami skoku i podskoku, wspinania i włażenia, z elementami rzucania, chwytania, toczenia, celowania, rytmiczno-ruchowe.

- teatralne - zabawy, które poprzez słowo, ruch, muzykę, elementy plastyczne oddziałują na widza w sposób szczególny. Są źródłem wrażeń i przeżyć, kształtują wyobraźnię, wzbogacają doświadczenia)

Funkcje zabawy:

funkcja kształcąca – dziecko kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie samym, uczy się poznawać swoje możliwości i je oceniać

funkcja wychowawcza – dziecko przyswaja sobie różne normy, poznaje reguły postępowania, zawiera umowy, których przestrzeganie obowiązuje w zabawach z innymi dziećmi

funkcja terapeutyczna (korekcyjna) – w zabawie dziecko ma z jednej strony możliwość uwolnienia się od dręczących je napięć i emocji, a z drugiej – uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć i rozwiązywania osobistych problemów

funkcja projekcyjna – pozwala dziecku wchodzić w różne role społeczne, dając mu okazję

Rodzicu pamiętaj:

Zabawa powinna być działaniem swobodnym, podjętym dobrowolnie, z własnej woli, nie pod przymusem czy na skutek zewnętrznych poleceń. Każda zabawa wymaga innych zabawek, ponieważ zaspokaja inne potrzeby i służy nieco odmiennym w szczegółach zadaniom. Nadmiar/niedobór zabawek nie jest wskazany. Zabawy powinny przebiegać w wesołym, pogodnym nastroju. Nie powinno się brutalnie przerywać zabaw. Zabawa powinna odzwierciedlać zainteresowania dzieci, a nie preferencje jej dorosłego organizatora.

 

Źródło:

1. Wlaźnik K. „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, Łódź 1996

2. Stankiewicz B. „O zabawach tropiących z doświadczeń praktyk ze studentami, Wychowanie w Przedszkolu, 1998

3. Okoń W. „Zabawa a rzeczywistość”, Warszawa 1995

Opracowała: Katarzyna Niewińska

Zdrowe słodkosći

Uzależnienie od cukru jest trzecim pod względem popularności nawykiem,  zaraz po papierosach i alkoholu.  Podstępnie zakrada się do naszych domów w pięknie zdobione opakowania, nierzadko określane mianem zdrowych produktów. Na piedestale stoją wysoko przetworzone batoniki, owocowe jogurt, napoje kakaowe, kremy orzechowe, płatki śniadaniowe.

To, że cukier negatywnie wpływa na zęby wiadomo nie od dzisiaj, natomiast mało  kto zadaje sobie pytanie  jak wpływa on  na nasz organizm. Przywykliśmy, że  słodycze: batony, cukierki, napoje gazowane w puszce czy butelce, lody są na wyciagnięcie ręki. Nadmiar cukru  powoduje zakwaszenie organizmu i ogólne osłabienie.  Takie żywienie nie dość, że jest niezdrowe to w dodatku wysoce kaloryczne przy niewielkiej wartości odżywczej. Często zjadając „śmieciową” przekąskę nie mamy już ochoty na wartościowy posiłek. Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym jest fakt, że uczą smaku mocno słodkiego, dlatego owoce i warzywa wydają się być bez smaku.

Na przekór cukrowi i niezdrowemu żywieniu wychodzi nasze przedszkole! Od teraz nie będzie słodyczy, ale jeżeli myślą Państwo, że dzieci na tym ucierpią-  to nic bardziej mylnego. „Zdrowe urodzinki w siedemnastce” to coś czym będziemy się chwalić!  Zamiast cukierków - zdrowe szaszłyczki, zamiast kremowych tortów - ciasto własnoręcznie pieczone przez Rodzica. W naszym przedszkolu już nie słodzimy herbatki, ani soków, ale to, że nie używamy cukru wcale nie znaczy, że jesteśmy przeciwni słodkością, kochamy owoce i warzywa, które codziennie włączamy do jadłospisu.

Zamiast wody smakowej można do zwykłej wody dodać ulubione owoce dziecka,  to samo dotyczy owocowych  jogurtów, które „owocowe” są tylko z nazwy, do naturalnego jogurtu można dorzucić owoce . Gotowe napoje kakaowe można zastąpić mlekiem z prawdziwym nierozpuszczalnym kakao. Płatki śniadaniowe zmienić na płatki jaglane albo owsiankę. Wszystko można osłodzić niewielką ilością miodu, a do płatów dodać rodzynki.

Spożywanie dużej ilości cukrów powoduje, że dzieci konsumują ogromne ilości kalorii, dużo większej niż ich dzienne zapotrzebowanie. Co za tym idzie często temu towarzyszy nadwaga, a nawet otyłość. To dorośli kształtują zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.

Przepisy na zdrowe słodkie przekąski znajdą Państwo tu:

http://www.agamasmaka.pl/k/zdrowe-slodkosci

https://szczesliwibezcukru.pl/przepisy/

Opracowała: Beata Nowak

 

Proces adaptacji dzieci w przedszkolu


Każdego roku, we wrześniu część z dzieci przekracza próg przedszkola po raz pierwszy. Jest to dla nich trudny moment, ponieważ zostają wyrwane z bezpiecznej rodzinnej przystani do obcego miejsca, pełnego nieznanych mu osób oraz wiążę się on z całkowitą zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń. Pierwsze dni są początkiem trudnego i złożonego procesu adaptacji, czyli przystosowania się do nowego środowiska społecznego. Są dzieci, które adaptują się do przedszkola łatwo i szybko i są też dzieci, które mają w tym zakresie duże trudności. Każde dziecko jest indywidualną jednostką, toteż inaczej przebiegać może jego proces adaptacji do przedszkola. Aby ułatwić maluchom poznanie nowego miejsca niezwykle istotne są dni adaptacyjne organizowane w przedszkolu. Dziecku będzie łatwiej jeśli pozna nowe miejsce i nową nauczycielkę w obecności rodzica, u którego w razie chwilowych trudności znajdzie schronienie. Adaptacja powinna odbywać się stopniowo, dobrze jeśli początkowo czas pobytu dziecka w przedszkolu jest skrócony do minimum i powoli wydłużany według możliwości i potrzeb potomka.

Niezmiernie ważnym elementem ułatwiającym przystosowanie się pociechy do nowej sytuacji jest pozytywne nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez dziecko. Przebieg procesu adaptacji zależy również od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.  Łagodny start w środowisko przedszkolne może zapewnić opanowanie umiejętności samoobsługowych, mają one bowiem wpływ na poczucie bezpieczeństwa i niezależności dziecka. Przebywanie w grupie, dla wielu trzylatków jest nowym doświadczeniem, wymagającym umiejętności przystosowania się do hałasu, obowiązujących reguł i nowych sytuacji. Łatwiej jest dzieciom, które wcześniej ćwiczyły takie zachowania jak zapoznawanie się z dziećmi, dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej, współdziałanie w zabawie i sprzątanie po niej.

DROGI RODZICU!!

JEŚLI CHCESZ UŁATWIĆ DZIECKU PRZEKROCZENIE PROGU PRZEDSZKOLA MUSISZ PAMIĘTAĆ O KILKU WAŻNYCH ZASADACH.

1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni; pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź. Nauczycielki zrobią wszystko, aby dziecko poczuło się dobrze w przedszkolu. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne;

2. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić;

3. Nie obiecuj; jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania; Nie obiecuj także, że odbierzesz dziecko wcześniej, jeśli nie możesz spełnić tej obietnicy. Stracisz bowiem jego zaufanie i zmniejszysz poczucie bezpieczeństwa.

4. Nie zaglądaj do sali po pożegnaniu. W ten sposób tylko utrudnisz dziecko rozpoczęcie dnia. Może się nawet zdarzyć, że pożegnanie było całkiem spokojne, ale poprzez taki twój mały gest dziecko nagle zacznie płakać.

Zawsze żegnaj i witaj swoje dziecko z uśmiechem :)

Rodzic powinien dopatrywać się w instytucji przedszkola pozytywnych aspektów dokonującej się właśnie zmiany w życiu dziecka. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Dziecko nauczy się nie tylko współpracy z rówieśnikami, nabierze odwagi i wiary we własne możliwości, ale uczy się także koncentracji, samodzielności, myślenia logicznego, czy wypełniania poleceń. Przedszkole stanowi doskonałe przygotowanie do szkolnych obowiązków czekających na dzieci w przyszłości.

Opracowała: Magdalena Durzyńska

Źródło:

 1. E. Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000 WSiP.
 2. Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.
 3. F. Dolto, Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu, Warszawa 2002. Wyd. Jacek Santorski & CO.
 4. A. Landy, M. Kwiatowska, Z. Topińska: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Zabawy badawcze – ciekawy sposób na nudę

Dzieci już od urodzenia uczą się poprzez naśladowanie, odkrywanie i badanie otaczającej ich rzeczywistości. Mogą to robić także w domu z rodzicem za pomocą zabaw, w trakcie których dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania. Zabawa badawcza jak każda inna zabawa jest działalnością bezinteresowną. Dla dziecka nie ważny jest rezultat ani materialny efekt eksperymentu, lecz sama możliwość wypróbowania czegoś nowego, ciekawego i przyjemnego. Zabawy  badawcze  dostarczają  dziecku  niezliczonej  ilości  nowych  przeżyć  związanych  z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk.

Dziecko podejmuje czynności zabawowe po prostu, dlatego, że do podstawowych jego potrzeb należy być czynnym, poznawać wszystko, co je otacza, wchodzić w kontakt z rzeczami i osobami będącymi w jego zasięgu. Dziecko nie poznaje rzeczy i zjawisk przyglądając  się  im  z  daleka,  lecz  wykonuje  najrozmaitsze  działania  na  nich  lub  za  ich pomocą. Najczęściej spotykanymi przedmiotami w zabawie badawczej są materiały dostępne dla dziecka w środowisku naturalnym, czyli piasek, śnieg, woda, patyki, kamyki, rośliny, materiały plastyczne, lupa, magnes, baterie, sznurki oraz szpulki.

Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka i pełnią wiele ważnych funkcji, niezwykle istotnych w ich dalszym życiu:

 • kształtują umiejętność logicznego i krytycznego myślenia;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
 • poszerzają horyzonty myślowe dziecka;
 • budzą zainteresowania, aktywność twórczą i samodzielność;
 • umiejętność poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań,
 • zachęcają do badań i eksperymentów;
 • doskonalą spostrzegawczość, koncentrację uwagi, umiejętność obserwowania;
 • uczą współpracy,
 • kształtują świadomość ekologiczną.

Zachęcamy więc do wspólnego eksperymentowania z dziećmi, aby mogły badać świat za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Pozwoli to na wszechstronny rozwój Waszych pociech oraz poznanie otaczającego je świat w sposób ciekawy, sprawiając im ogromną przyjemność.

Przykładowe zabawy:

Pienisty wulkan https://www.youtube.com/watch?v=13HJh3avIrI

Ocean w butelce https://www.youtube.com/watch?v=GpX54xRrtfY

Wędrująca woda https://www.youtube.com/watch?v=YKEAnvc6kFE

Sztuczny śnieg https://www.youtube.com/watch?v=g8RSQYEN4PY

Co pływa, co tonie? https://www.youtube.com/watch?v=fBI3P31XieE

Tęcza https://www.youtube.com/watch?v=Cr3RQoEWsOw

Elektryzujący balon https://www.youtube.com/watch?v=HjDXvEchmGc

Bańki https://www.youtube.com/watch?v=ZSCuWiounSs&index=23&list=PL4bStQq1gK6Mki8IGs3wNH0vlyC5AVubZ

Opracowała: Magdalena Durzyńska

 

Źródło:

Bożena Muchacka - "Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej"

Jadwiga Pytlarczyk - "Zabawy badawcze na cztery pory roku"

STAN ROZWOJU MOWY DZIECI 5-LETNICH

1. Każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju.

2.  Stopień rozwoju mowy w danym momencie zależy od różnych czynników. Do najważniejszych należą psychofizyczny rozwój dziecka oraz wpływ środowiska.

3. Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów rozwoju mowy nie powinny przekraczać 6 miesięcy, jeżeli któryś z etapów rozwoju mowy opóźnia się koniecznie skonsultuj się z logopedą.

ROZWÓJ MOWY

OKRES MELODII - OD URODZENIA DO 1 ROKU ŻYCIA

Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym można rozpoznać jego potrzeby. Około 6-7 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę, doskonale rozróżnia melodię mowy, tzn. na podniesiony tom reaguje płaczem, a na mowę cichą, pieszczotliwą reaguje uśmiechem, jest zadowolone.
Około 10 miesiąca życia dziecko zaczyna przejawiać tendencję do powtarzania własnych i zasłyszanych słów. Zaczyna kojarzyć wielokrotnie powtarzane dźwięki ze wskazywaniem odpowiedniej osoby lub przedmiotu. Około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć, co do niego mówimy, reaguje na swoje imię, jest w stanie zrozumieć więcej niż samo potrafi powiedzieć. Pojawiają się pierwsze wyrazy wypowiadane ze zrozumieniem. Co ciekawe rozwój mowy w okresie melodii postępuje zazwyczaj równolegle z rozwojem fizycznym:
- fazie głużenia odpowiada umiejętność unoszenia głowy; 
- gaworzeniu - umiejętność siadania, 
- pierwszym wyrazom - pozycja pionowa, stawanie na nóżki.

OKRES WYRAZU - OD 1 DO 2 ROKU ŻYCIA

Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. W słowniku dziecka pojawiają się samogłoski, takie jak: a, u, i, e, zazwyczaj oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ś, ć, czasem ź, dź. Pojawiają się też onomatopeje, np. mu, bum-bum, miał, itp. Pojawiają się wyrazy takie jak: mama, tata, baba, papu. Dziecko początkowo upraszcza budowę słów wymawiając pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu, np. daj-da, jeszcze-ecie itp. Między 14-15 miesiącem życia dziecka, następuje zwiększenie liczby wymawianych przez dziecko pojedynczych wyrazów. Jest to spowodowane burzliwym rozwojem ruchowym, jak i umysłowym dziecka. Dziecko zaczyna chodzić, następuje rozwój funkcji poznawczych dziecka, a także intensywna eksploracja otaczającego świata i nazywanie przez dziecko interesujących go przedmiotów.

OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA

Między 2 a 3 rokiem życia dziecko zaczyna budować zdania, początkowo proste, które są złożone z dwóch, trzech wyrazów, następnie przechodzi w wypowiedzi dłuższe, cztero - pięcio wyrazowe. Formy gramatyczne są używane często niepoprawnie. Dziecko nie potrafi jeszcze wypowiadać poprawnie wszystkich głosek - głoski trudne, są zastępowane głoską łatwiejszą. Dziecko słyszy błędnie wypowiedziane słowa i poprawia je. Świadczy to o umiejętności różnicowania słuchowego wyrazów. Na tym etapie mowa dziecka jest zrozumiała nie tylko dla najbliższych, ale także dla otoczenia. W tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, oraz samogłoski ustne: a, o, u, e, y, i, a, czasem nosowe: ą, ę. Pod konie tego okresu pojawia się: s, z, c, dz, które wcześniej było zastępowane przez dziecko: ś, ź, ć, dź

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA - OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

Mowa w dalszym ciągu się rozwija, następuje progres artykulacyjny, wzbogaca się zasób słownictwa, rozwija się umiejętność budowania zdań złożonych. U czterolatków w dalszym ciągu występują zniekształcenia, ale w nieco mniejszym stopniu. Pojawiają się neologizmy. Dziecko 3 letnie, potrafi porozumieć się z otoczeniem, jego mowa jest już w pewnym stopniu ukształtowana, jednak jej rozwój odbywa się w dalszym ciągu i często pojawiają się błędy. Dziecko trzyletnie powinno już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, t, d, n, l, ł, j. Pojawiają się również głoski takie jak: s, z, c, dz. Dziecko już umie wypowiadać większość z tych głosek poprawnie w izolacji, a w mowie potocznej zastępuje je zaś głoskami łatwiejszymi. Dziecko zmiękcza głoski: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż na głoski: ś, ź, ć, dź. Najczęstsze błędy językowe pojawiające się u trzylatków, które mogą utrzymywać się do 5 roku życia, to:

- opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (kolano-lano);

- przestawianie głosek w wyrazie (pałka- łapka);

- tworzenie nowych wyrazów;

- głoska r może być wymawiana jako  j  lub  l , ewentualnie jako  ł ,

-  zamiast  f  występuje często ch  lub odwrotnie.

Dziecko 5 letnie – mowa dziecka w tym wieku powinna być zrozumiała a wypowiedzi dziecka wielozdaniowe

- dziecko potrafi już bezbłędnie powtórzyć sz, ż, cz, dż, choć w mowie potocznej mogą wciąż być zastępowane przez s, z, c, dz;

- głoska r powinna być już wymawiana, chociaż często pojawia się dopiero w tym okresie;

- wypowiedzi uwzględniają kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo - skutkowe, są zwykle poprawne gramatycznie;

- dziecko potrafi wyjaśnić znaczenie słów, opisać cechy przedmiotów i możliwość ich zastosowania;

- dziecko chętnie poprawia innych i samego siebie, szukając prawidłowego brzmienia wyrazu;

Dziecko 6 letnie powinno już prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, oraz powinno mieć opanowane mówienie

- powinno poprawnie wymawiać wszystkie dźwięki nawet te najtrudniejsze do opanowania czyli głoski sz, ż, cz, dż oraz r;

- umieć porównywać (odnajdywać różnice i podobieństwa) oraz klasyfikować przedmioty pod względem wielkości, kształtu, koloru, ciężaru, funkcji użytkowej

- dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej (tzw. głoskowania)

- wyodrębniać głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu

- samodzielnie wymyślać wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę

- wyklaskiwać ilość sylab w wyrazie

- określać położenie przedmiotu względem otoczenia (nad, pod, obok, między, wewnątrz itp.)

- określać kierunek (do tyłu, na wprost, w bok itp.)

Pomoc logopedy może być przydatna także w przypadku, gdy dziecko:

- rodzi się przedwcześnie z objawami wcześniactwa,

- cierpi na nieprawidłowości  neurorozwojowe,