Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia korygujące wady postawy u dzieci prowadzą panie:

Beata Trochowska, Monika Jaworska i Anna Bajorek


CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

CEL GŁÓWNY:

  • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
  • Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Wdrażanie do samo-egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
  • Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia.