Podziękowania

ROK SZKOLNY 2018/2019

Nauczycielki  z gr I - "BIEDRONKI" serdecznie dziękują:

*Radzie Rodziców za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc okazywaną naszej grupie,

*Panu Pietkiewicz za zarażenie dzieci pasją gier planszowych,

*Mamie Leny i Tymona za upieczenie ciast na WOŚP,

*Rodzicom, którzy angażują się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom: Pani Karolak oraz Pani Łuckiej,

*Pani Kropaczewskiej i Bielskiej za przygotowanie prezentów dla dzieci na Mikołajki,

*Natalce Karolak za wspólne muzykowanie podczas wigilii grupowej.

*****

Nauczycielki gr. II – "MOTYLKI" serdecznie dziękują:

*Radzie Rodziców za zaangażowanie na rzecz grupy

*mamom i babciom za wspaniałe wypieki na uroczystości i WOŚP

*rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości i spotkań integracyjnych

*rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do uroczystości, konkursów i olimpiad sportowych oraz występu podczas Świątecznych Spotkań Elblążan

*mamie Igora i tacie Natalki N. za udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i czytanie dzieciom bajek

*mamie Hani, Igora, Marty, Oliwiera, Mii, Antka, oraz tacie Igi i Mai G. za zaangażowanie i wspaniałe przygotowanie bajki dla dzieci pt. „Worek św. Mikołaja”

*tacie Leona za wsparcie informatyczne

*wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie w różnorodne działania przedszkola i grupy

*****

Nauczycielki grupy V - "PSZCZÓŁKI" serdecznie dziękują wszystkim rodzicom:

*za pomoc w organizacji uroczystosci przedszkolnych tj: pasowanie na przedszkolaka, andrzejki, wigilia, Dzień Babci i Dziadka

*za włączenie się do akcji Cala Polska Czyta Dzieciom

*sukcesywne wzbogacanie kacikow zainteresowań

*****

Nauczycielki z grupy VI - „MUSZKI” składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za życzliwość, współpracę, zaangażowanie i otwarte serca.

Szczególne ukłony należą się mamie Olafa i Aleksa oraz mamie Ani za nieocenioną pomoc w każde nasze działania. Dziękujemy z całego serca, że jesteście!!!

Dziękujemy także:

*rodzicom, którzy włączyli się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom

*rodzicom za wzbogacenie kącika lalek, czytelniczego oraz za nowe zabawki

*tacie Antosia W. za upieczenie ciasta na WOŚP

*mamie Lidzi za wspaniałą lekcję masażu i prawidłowej postawy

*****

Nauczycielki z grupy VII - "PAJĄCZKI" składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za życzliwość, współpracę zaangażowanie i otwarte serca.

Szczególne ukłony należą się mamie Marcela D. oraz mamie Izy za nieocenioną pomoc w każde nasze działania. Dziękujemy z całego serca, że jesteście.

Dziękujemy także:

*rodzicom, którzy włączyli się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom

*mamie Antka J. za zorganizowanie spotkania z przewodnikiem PTTK

*mamie Marcela D. za umożliwienie wyjścia do Działu Ratownictwa Medycznego

*babci Antka J. za lekcje języka migowego

*rodzicom za wzbogacenie kącika lalek, czytelniczego oraz za nowe zabawki, za zakup drukarki, firanek i dywanu

*mamom: Bogusi, Marcela D i Izy za upieczenie ciast za WOŚP

*mamie Oliwii za udział w konkursie fotograficznym


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Grupa V chciałaby serdecznie podziękować naszym wspaniałym Rodzicom za pomoc przy organizacji uroczystości, życiu grupy. Jeszcze raz Państwu dziękujemy z całego serca!

*****

Nauczycielki z gr. IV – Żuczki serdecznie dziękują :

* Radzie Rodziców za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc okazywaną naszej grupie.

Wszystkim rodzicom za aktywne włączanie się w działania wspierające naszą grupę i przedszkole.

* Pani Ani Skrobotun za znalezienie sponsora i zorganizowanie malowania sali.

* Tatusiom:

* Panom: Arkowi Woźniakowskiemu, Adamowi Pietruszce, Wojtkowi Skrobotun, Grzegorzowi Jabłonce i     Adamowi Radajewskiemu za pomalowanie naszej sali.

* Państwu Monice i Januszowi Kirylczuk za nowe meble do sali.

* Mamie Szymona pani Karoliniemamie Leny pani Karolinie za upieczenie ciasta na wigilię przedszkolną i WOŚP.

* Panu Arkowi tacie Szymona za aktywny udział w Balu Karnawałowym – Dziękujemy Mikołaju!

* Mamie Wojtka pani Magdalenie za czytanie bajki i poprowadzenie zabaw dla dzieci.

* Tacie Balbiny panu Jakubowi za przeprowadzenie pogadanki o Bezpiecznych zabawach na śniegu.

* Mamie Tosi pani Ani za przeprowadzenie pogadanki o zdrowiu.

*****

Nauczycielki gr. III - Mrówki  składają serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim rodzicom z naszej grupy a w szczególności:

* rodzicom Laury, Wojtka, Nadii, Leny, Kornelki, Krzysia, Adasia, Amelki, Fabiana i Oli

*****

Nauczycielki gr. VII - Pajączki serdecznie dziękują rodzicom za:

*wszelką pomoc i zaangażowanie w życie grupy oraz przedszkola

*upieczenie ciast na wigilię przedszkolną oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

*włączenie się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom

*pomoc w organizowaniu uroczystości

*udział w warsztatach i zajęciach otwartych

*Pani Marzenie Dietrych oraz Pani Sylwii Mielniczek za wzbogacenie kącika czytelniczego

Serdeczne podziękowania należą się Pani Marzenie Dietrych, Emilii Iłowskiej oraz Annie Ratajczyk za szczególne zaangażowanie w sprawy grupy. Bardzo dziękujemy za wsparcie, otwartość i kreatywność :)

*****

Nauczycielki gr. II – Motylki serdecznie dziękują:

*Radzie Rodziców za zaangażowanie na rzecz grupy

*mamom i babciom za wspaniałe wypieki

*rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości i spotkań integracyjnych

*rodzicom za udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i comiesięczne czytanie dzieciom

*Państwu Świdnickim i Woźnickim za udział w rodzinnym konkursie ekologicznym

*Panu Robertowi Monkiewiczowi za wsparcie informatyczne

*wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie w różnorodne działania przedszkola i grupy

 

Rok szkolny 2016/2017

Nauczycielki gr. II – Motylki serdecznie dziękują za całoroczną współpracę:

*Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zamontowanie nowych rolet w sali

*Radzie Rodziców za zaangażowanie na rzecz grupy

*rodzicom za przygotowanie inscenizacji  wiersza J. Tuwima „Rzepka” z okazji Dnia Dziecka

*rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości i spotkań integracyjnych

*rodzicom za udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i comiesięczne czytanie dzieciom

*Panu Tomaszowi Łuciw za przekazanie i dowóz ziemi uprawnej i kory do ogródka warzywnego

*Państwu Paulinie i Adamowi Gąsiorowskim, Pani Wioletcie Sulich-Świdnickiej, Pani Agnieszce Podwika, Panu  Robertowi Monkiewiczowi za pomoc w zorganizowaniu ciekawych spotkań i wycieczek do miejsc pracy

*Państwu Kisiel, Urbanowicz, Świdnickim i Markowskim za udział w rodzinnych konkursach plastycznych i fotograficznych

*Panu Robertowi Monkiewiczowi za naprawę komputera w grupie oraz za wsparcie informatyczne

*wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie w różnorodne działania przedszkola i grupy

*****

Nauczycielki grupy IV- ŻUCZKI serdecznie dziękują  za całoroczną współpracę:

*Radzie Rodziców za zaangażowanie na rzecz grupy

*wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i wspieranie działalności grupy

*rodzicom za przygotowanie bajki dla dzieci

*p. Ewelinie mamie Maksa za szafę do leżakowni

*p. Marii i p. Adamowi rodzicom Przemka za telewizor, laptopa i dokumentowanie uroczystości grupowych

*p. Monice mamie Julii K. za materiał dekoracyjny

*p. Arkowi tacie Szymona za zaangażowanie w organizację Mikołajek

*p. Karolinie mamie Szymona za prezentację przedstawienia w j. angielskim w wykonaniu uczniów SP 21

*****

Nauczycielki grupy V – Pszczółki serdecznie dziękują Rodzicom za:

*zaangażowanie w życie grupy i przedszkola

*czynny udział w akcjach przedszkola

*aktywny udział w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom

*czynny udział w konkursach plastycznych i fotograficznych

*zakup tuszy do drukarki – Państwu Płóciennik

*wzbogacenie kącików zabaw, kącika plastycznego, kącika książki, kącika przyrody

*pomoc w organizowaniu uroczystości, wyjść, wycieczek, spotkań integracyjnych, warsztatów

*możliwość odwiedzenia miejsc pracy - szczególne podziękowania dla Pani Kasi Bebak i Pani Wioli Lipskiej

*przygotowanie wierszyków z dziećmi na uroczystość z okazji Dnia Rodziny

*okazaną pomoc i wszelkie wsparcie

Chciałyśmy serdecznie podziękować Pani Wioli Lipskiej, Pani Monice Syrockiej oraz Pani Kasi Bebak za współpracę, okazaną pomoc, wsparcie w sprawach grupy oraz szczególne zaangażowanie.

BARDZO DZIĘKUJEMY!

*****

Nauczycielki Gr. VI

Serdecznie dziękują  rodzicom grupy Muszek za współpracę w latach 2013-2017 oraz zaangażowanie oraz pomoc na rzecz  grupy i przedszkola.

Szczególne podziękowania dla rodziców, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości pożegnania przedszkola!!!

*****

Nauczycielki gr. VII - Pajączki serdecznie dziękują:

*mamie Izy, która przeprowadziła dzieciom ciekawe zajęcia

*Rodzicom, którzy włączyli się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom

*wszystkim Rodzicom za otwarte serce, życzliwość, nieocenione wsparcie i zaangażowanie się w życie naszej grupy


Rok szkolny 2015/2016


Nauczycielki gr. II - Motylki serdecznie dziękują:

*p. Wioletcie Sulich – Świdnickiej za wspaniały tort upieczony na uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka”

*p. Katarzynie Markowskiej za własnoręcznie wykonanie bożonarodzeniowe i wielkanocne elementy dekoracyjne do sali

*p. Wioletcie Łuciw za wybór materiału i uszycie fartuszków dla wszystkich dzieci na zajęcia gospodarcze

*p. Joannie Misiewicz za pomoc w pozyskaniu mebli z Fabryki Mebli Wójcik na rzecz przedszkola

*p. Małgosi - babci Ady za wielkanocny bukiet do kącika przyrody

*****

Gr. II - Motylki i gr. V - Pszczółki oraz wszystkie dzieci składają serdeczne podziękowanie p. Idzie Gawłowskiej i p. Arkadiuszowi Woźnickiemu za piękną choinkę, która zdobiła przez okres świąteczny hol przedszkola


ROK SZKOLNY 2014/2015

Grupa „Mróweczek” wraz ze swoimi Paniami chciałyby podziękować Rodzicom za zaangażowanie w życie grupy:

*Radzie Rodziców za prężne działanie na rzecz grupy

*Pani I. Pilichowskiej za uszycie przepięknych fartuszków

*Panu D. Rogożyńskiemu za zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej

*Panu A. Wlazłowskiemu za życiową i jednocześnie wspaniałą rolę Mikołaja

*Pani M. Siemaszko za materiały do szycia

*Panu J. Warmińskiemu za materiały do rysowania

*Panu S. Malickiemu za zgranie płyt ze zdjęciami grupowymi

*rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie bajki „Czerwony Kapturek”

*rodzicom, którzy byli zaangażowani w pomoc przy organizowaniu uroczystości – pieczenie ciast

*****

Dzieci oraz panie z gr II – Motylki dziękują Pani Elżbiecie Szczepańskiej za zorganizowanie i sponsoring warsztatów aktywności twórczej dla dzieci pod hasłem: Miś – przytulanka”

*****

Panie z gr. II – Motylki dziękują rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w inscenizacji wiersza „Rzepka”.

*****

Serdecznie dziękujemy Panu Lesławowi Ostaszkiewiczowi za umożliwienie zwiedzania Teatru Dramatycznego dzieciom z grupy II  - Motylki

*****

Panie z grupy VII – Pajączki dziękują Panu Andrzejowi Mnich za zasponsorowanie elementów drewnianych do naprawy domku na placu zabaw.