Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

 1. mgr BEATA TROCHOWSKA - DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany
 2. lic. MONIKA JAWORSKA - WICEDYREKTOR - nauczyciel mianowany
 3. mgr GABRIELA NIEROŃSKA - nauczyciel dyplomowany
 4. mgr JOLANTA SZKUTNIK - nauczyciel dyplomowany
 5. mgr MARIOLA MALKIEWICZ - nauczyciel dyplomowany
 6. mgr EWA FILIPOWICZ - nauczyciel dyplomowany
 7. lic. DANUTA KĘPROWSKA - nauczyciel dyplomowany
 8. mgr ANETA OLESZKIEWICZ - ZAJĄC - nauczyciel mianowany
 9. mgr ANNA PUCHALSKA - nauczyciel mianowany
 10. mgr ANNA BAJOREK - nauczyciel mianowany
 11. mgr ALEKSANDRA KIERKLA - nauczyciel kontraktowy
 12. mgr BEATA NOWAK - nauczyciel kontraktowy
 13. mgr MARZENA MARCHEL - nauczyciel kontraktowy
 14. mgr MAGDALENA DURZYŃSKA - nauczyciel kontraktowy
 15. mgr JOANNA KOWALSKA - nauczyciel mianowany

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

 1. ELŻBIETA TRACZYK
 2. MARIOLA GAWLIK
 3. ANNA MACIAK
 4. WIOLETTA SZPARAGA
 5. KRYSTYNA SZAJ
 6. KARINA ŁAZARSKA
 7. LUCYNA WAŁĘZA
 8. JANUSZ NIEDŹWIEDZKI

KUCHNIA

 1. JOLANTA ANASZKO
 2. MARIA STEFAŃSKA
 3. JOANNA ŁĄCZYŃSKA

ADMINISTRACJA

 1. ALICJA PIWOWARSKA- główna księgowa
 2. KRYSTYNA LESZCZYŃSKA- intendent
 3. IZABELA ŁAZARSKA - starszy referent do spraw księgowości

 

Elbląg, dnia 13 października 2017 roku.

W dniu Komisji Edukacji Narodowej za trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi nagrodę Dyrektora Przedszkola nr 17 w Elblągu otrzymali:

 1. Jaworska Monika
 2. Nierońska Gabriela
 3. Malkiewicz Mariola
 4. Szkutnik Jolanta
 5. Filipowicz Ewa
 6. Kęprowska Danuta
 7. Oleszkiewicz- Zając Aneta
 8. Puchalska Anna
 9. Nowak Beata
 10. Durzyńska Magdalena
 11. Piwowarska Alicja
 12. Łazarska Izabela
 13. Szparaga Wioletta
 14. Gawlik Mariola
 15. Traczyk Elżbieta
 16. Wałęza Lucyna
 17. Leszczyńska Krystyna
 18. Stefańska Maria
 19. Anaszko Jolanta
 20. Łączyńska Joanna

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:

 1. Mariola Malkiewicz

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała:

 1. Gabriela Nierońska

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. Jolanta Szkutnik
 2. Alicja Piwowarska

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. Danuta Kęprowska

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.