Projekty i akcje

Bezpieczny El - Przedszkolak


Głównym założeniem projektu jest edukacja młodego pokolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt wdraża działania mające na celu przeciwdziałanie występującym zagrożeniom w ruchu drogowym, środowisku naturalnym czy w obszarze zdrowia.

W realizację projektu zaangażowane są formacje mundurowe, działające na terenie miasta. Do wspólnych działań włączyły się jednostki Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia, Straży Miejskiej, Wojska oraz Nadleśnictwo. Współpraca polega na działaniach edukacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio przez funkcjonariuszy w formie spotkań na terenie przedszkola, wizytach i wycieczkach do jednostek czy Bażantarni. Dzieci uczą się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania. Dowiadują się, jak „unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć.

W ramach projektu Bezpieczny EL-Przedszkolak odbywają się tematyczne tygodnie pod patronatem każdej ze służb mundurowych:

tydzień moro – Wojsko


tydzień zielony – Nadleśnictwo


tydzień niebieski – Policja i Straż Miejska


tydzień czerwony – Straż Pożarna


tydzień biały – Służby Medyczne


kolorowy – podsumowanie projektu

Podsumowaniem wspólnych działań jest Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka.  Dzieci wraz z reprezentantami służb mundurowych będą rywalizować w wielu ciekawych konkurencjach sportowych oraz sprawdzających wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.