Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzi

pani Magdalena Hoppe