Opłata za świadczenie usług uiszczana jest  z dołu do 20-go dnia każdego następnego miesiąca na rachunek bankowy: 

94 1020 1752 0000 0702 0231 2056

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

Wpłatę dokonujemy na kwotę podana na liście. Po wyznaczonym terminie opłaty traktowane będą jako zaległe i będą naliczane odsetki.

Przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w  wymiarze 7 godzin w godzinach od 6.00 do 13.00. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki opłata ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu wynosi 1 zł.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi  8,00 zł.