RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 17 W ELBLĄGU

6.00 – 8.00 – Rozpoczęcie dnia

samodzielne zabawy dzieci, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, czytanie dzieciom

8.00 – 13.00 - Realizacja podstawy programowej

8.00 – 8.30 – zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 8.50ŚNIADANIE

8.50 – 9.00 – czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9.00 – 11.15 – zajęcia dydaktyczne, j. angielski, zajęcia dodatkowe, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, eksperymenty, spacery i wycieczki

11.15 – 11.30 – zabawy ruchowe, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 – OBIAD

12.00 – 13.15 – odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki, samodzielne zabawy dzieci, realizacja innowacji pedagogicznych, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

13.00 – 16.30 – Rozszerzenie realizacji podstawy programowej

13.15 – 13.30 – zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku

13.30 – 13.45 – PODWIECZOREK

13.45 – 16.30 – realizacja innowacji pedagogicznych, praca indywidualna, czytanie dzieciom, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, samodzielne zabawy dzieci, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej