RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 17 W ELBLĄGU

6.00 – 8.00 – Rozpoczęcie dnia

Samodzielne zabawy dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, gry i zabawy dydaktyczne, głośne czytanie dzieciom

8.00 – 13.00 - Realizacja podstawy programowej

8.00 – 8.30 – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania

8.30 – 8.50ŚNIADANIE

8.50 – 9.00 – czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9.00 – 11.15 – organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka – kierowanych i niekierowanych (zajęcia dydaktyczne, religia, j. angielski). Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki

11.15 – 11.30 – zabawy ruchowe, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 – OBIAD

12.00 – 13.15 – odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki poważnej, wyjście na teren ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki, samodzielne zabawy dzieci, zajęcia dodatkowe (teatralne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne), realizacja innowacji pedagogicznych

13.00 – 16.30 – Rozszerzenie realizacji podstawy programowej

13.15 – 13.30 – zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku

13.30 – 13.45 – PODWIECZOREK

13.45 – 16.30 – realizacja innowacji pedagogicznych, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, głośne czytanie dzieciom, wyjście na teren ogrodu przedszkolnego, gry i zabawy na świeżym powietrzu, samodzielne zabawy dzieci