Image

Nauczyciele:
Milena Weber
Izabela Czirson

Woźna:
Lucyna Wałęza