Image

Nauczyciele:
Magdalena Lucewicz

Woźna:
Katarzyna Brucka