Image

Nauczyciele:
Marzena Marchel
Natalia Kurowska

Woźna:
Katarzyna Brucka