Image

Nauczyciele:
Joanna Kowalska
Magdalena Lucewicz

Woźna:
Joanna Łączyńska