Image

Nauczyciele:
Natalia Kurowska
Anna Kierzynkowska

Woźna:
Joanna Łączyńska