Image

Nauczyciele:
Ewa Filipowicz
Danuta Kęprowska

Woźna:
Wioletta Szparaga