KADRA PEDAGOGICZNA

mgr BEATA TROCHOWSKA - DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany
mgr MONIKA JAWORSKA - WICEDYREKTOR - nauczyciel dyplomowany
mgr GABRIELA NIEROŃSKA - nauczyciel dyplomowany
mgr JOLANTA SZKUTNIK - nauczyciel dyplomowany
mgr MARIOLA MALKIEWICZ - nauczyciel dyplomowany
mgr EWA FILIPOWICZ - nauczyciel dyplomowany
lic. DANUTA KĘPROWSKA - nauczyciel dyplomowany
mgr ANNA BAJOREK - nauczyciel dyplomowany
mgr ANNA PUCHALSKA - nauczyciel mianowany
mgr MARZENA MARCHEL - nauczyciel mianowany
mgr MAGDALENA DURZYŃSKA - nauczyciel kontraktowy
mgr JOANNA KOWALSKA - nauczyciel mianowany
mgr MILENA WEBER - nauczyciel kontraktowy
mgr IZABELA CZIRSON - nauczyciel dyplomowany
mgr MAGDALENA LUCEWICZ - nauczyciel kontraktowy
lic. NATALIA KUROWSKA - nauczyciel stażysta
mgr MARTA WASIUKIEWICZ - katecheta - nauczyciel dyplomowany

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

MARIOLA GAWLIK
ANNA MACIAK
WIOLETTA SZPARAGA
JOANNA ŁĄCZYŃSKA
KARINA ŁAZARSKA
LUCYNA WAŁĘZA
BEATA OSTROWSKA
KATARZYNA BRUCKA
JANUSZ NIEDŹWIECKI

KUCHNIA

JOLANTA ANASZKO
EWELINA SAJKO - JUŚKO
KATARZYNA BALIŃSKA

ADMINISTRACJA

MARIA STEFAŃSKA- intendent
JOANNA PRZESŁAW - kierownik gospodarczy