Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 17 z siedzibą w Elblągu  przy ul. Karowej 30. Inspektorem ochrony danych jest Anita Sienicka, z którą można się skontaktować poprzez e-mail iod@ecuw.elblag.eu

Klauzula RODO